Bewijs van wettelijke samenwoning

Wat? 

Dit attest bevestigt dat 2 personen een verklaring van wettelijke samenwoning aflegden (overeenkomstig de wet van 23/11/1998).

Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • datum verklaring van wettelijk samenwoning
  • plaats waar de verklaring is opgemaakt
Voorwaarden: 

Je moet als wettelijk samenwonend geregistreerd zijn. 

Wat meebrengen? 

Je kunt het attest persoonlijk komen afhalen bij de dienst Burgerzaken mits voorlegging van je identiteitskaart. Je krijgt het bewijs van wettelijke samenwoning onmiddellijk mee. 

Prijs? 

gratis