Huwelijk en huwelijksaangifte

Wat? 

Jij en je partner trouwen? Proficiat! We helpen je graag om er een onvergetelijke dag van te maken.  

 • Geef jullie huwelijk aan in de gemeente waar jij of je partner is ingeschreven. 
 • Jullie moeten eerst trouwen in het stadhuis vooraleer jullie eventueel voor de kerk kunnen trouwen.
 • Nieuwe locatie vanaf juli 2021: Zaal der Wereldkampioenen in KOERS. Museum van de Wielersport.
 • Je mag tot maximaal vier getuigen hebben bij het huwelijk in het stadhuis, maar het is niet verplicht om één of meerdere getuigen te hebben.
Voorwaarden: 
 • Jij of je partner zijn ingeschreven in Roeselare.
 • Jij en je partner doen samen de huwelijksaangifte.
  Of je hebt een volmacht van je partner + een kopie van zijn of haar identiteitskaart als die niet bij de huwelijksaangifte kan zijn.
 • Trouwen in het stadhuis kan ten vroegste twee weken na de huwelijksaangifte en ten laatste zes maanden en veertien dagen na de huwelijksaangifte.
Hoe? 
 • Kom naar de dienst Burgerzaken ten laatste twee weken voor het huwelijk in het stadhuis en ten vroegste zes maanden en veertien dagen  voor het huwelijk in het stadhuis.

 • Voor huwelijken die vanaf 2021 plaats vinden kan je reeds een jaar op voorhand langskomen om een datum te reserveren. (bijv. voor een huwelijk op 2/01/2021 kan je de datum reeds op 02/01/2020 vastleggen.)
  Dit is enkel de reservatie.  Vergeet niet de aangifte te doen en dit vanaf zes maanden en veertien dagen voor huwelijksdatum.

 • Documenten:
  • De dienst Burgerzaken vraagt zelf de binnenlandse documenten op die nodig zijn.
  • Indien van toepassing zorg je zelf voor de buitenlandse documenten.
    
 • Geef de dag en het uur van je huwelijk door.
  • Trouwen kan:
   • op vrijdagvoormiddag telkens van 9 u. tot 11.20 u.
   • op vrijdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
   • op zaterdagvoormiddag van 9.20 u. tot 11 u.
  • Trouwen kan niet:
   • op feestdagen

Wat meebrengen? 
 • Jullie identiteitskaart of identiteitsbewijs.
 • Indien slechts één van de partners de aangifte doet: een volmacht van de afwezige partner waaruit blijkt dat deze akkoord gaat met de huwelijksaangifte samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart of identiteitsbewijs.
 • Partners die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen daarnaast ook volgende documenten mee:
  • Een bewijs van nationaliteit.
  • Een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk. Indien het gaat om bewijsstukken afgeleverd door de buitenlandse instanties, moeten deze vaak voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie of apostille.
  • Een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).
  • Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde (voor echt verklaarde) vertaling vragen.
Prijs? 
 • De aangifte zelf is gratis.
 • Indien je een trouwboekje wenst, kost dit 25 euro.
 • Trouwen op  vrijdagvoormiddag is gratis.
 • Trouwen op vrijdagnamiddag kost 50 euro.
 • Trouwen op zaterdagvoormiddag kost 100 euro.

Je kan met bancontact betalen.

Uitzonderingen: 

*Een huwelijksaangifte doen betekent niet dat Stad Roeselare het huwelijk automatisch goedkeurt.


*Stad Roeselare doet eerst een onderzoek:

 • Als de stad denkt dat het om een schijnhuwelijk gaat.
 • Als jij en je partner geen onderdaan zijn van een land dat lid is van de Europese Unie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?