Huwelijk en huwelijksaangifte

Wat? 

Jij en je partner trouwen? Proficiat! We helpen je graag om er een onvergetelijke dag van te maken.  

 • Geef jullie huwelijk aan in de gemeente waar jij of je partner is ingeschreven. 
 • Jullie moeten eerst trouwen in het stadhuis vooraleer jullie eventueel voor de kerk kunnen trouwen.
 • Het huwelijk in het stadhuis gebeurt in de trouwzaal. De ingang is via de Grote Markt.
 • Je mag tot vier getuigen hebben bij het huwelijk in het stadhuis, maar dat is niet verplicht.
Voorwaarden: 

 • Jij of je partner zijn ingeschreven in Roeselare.
 • Jij en je partner doen samen de huwelijksaangifte.
  Of je hebt een volmacht van je partner + een kopie van zijn of haar identiteitskaart als die niet bij de huwelijksaangifte kan zijn.
 • Trouwen in het stadhuis kan ten vroegste twee weken na de huwelijksaangifte en ten laatste zes maanden en veertien dagen na de huwelijksaangifte.
Hoe? 
 • Kom naar de dienst Burgerzaken ten laatste twee weken voor het huwelijk in het stadhuis en ten vroegste zes maanden en veertien dagen  voor het huwelijk in het stadhuis.
  • De dienst Burgerzaken vraagt zelf de binnenlandse documenten op die nodig zijn.
  • Je zorgt zelf voor de buitenlandse documenten, als die nodig zijn.
    
 • Geef de dag en het uur van je huwelijk door.
  • Trouwen kan:
   • op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag telkens van 9 u. tot 11.20 u.
   • op zaterdagvoormiddag van 9.20 u. tot 11 u.
   • op vrijdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
  • Trouwen kan niet:
   • op feestdagen

Wat meebrengen? 
 • Jullie identiteitskaart of identiteitsbewijs.
 • Indien slechts één van de partners de aangifte doet: een volmacht van de afwezige partner waaruit blijkt dat deze akkoord gaat met de huwelijksaangifte samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart of identiteitsbewijs.
 • Partners die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen daarnaast ook volgende documenten mee:
  • Een bewijs van nationaliteit.
  • Een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk. Indien het gaat om bewijsstukken afgeleverd door de buitenlandse instanties, moeten deze vaak voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie of apostille.
  • Een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).
  • Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde (voor echt verklaarde) vertaling vragen.
Prijs? 
 • De aangifte zelf is gratis.
 • Indien je een trouwboekje wenst, kost dit 25 euro.
 • Trouwen op maandag- , dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag is gratis.
 • Trouwen op vrijdagnamiddag kost 50 euro.
 • Trouwen op zaterdagvoormiddag kost 100 euro.

Je kan met bancontact betalen.

Uitzonderingen: 

*Een huwelijksaangifte doen betekent niet dat Stad Roeselare het huwelijk automatisch goedkeurt.


*Stad Roeselare doet eerst een onderzoek:

 • Als de stad denkt dat het om een schijnhuwelijk gaat.
 • Als jij en je partner geen onderdaan zijn van een land dat lid is van de Europese Unie.

x
Kan ik je helpen?