Openbaar onderzoek over het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Wat? 

Openbaar onderzoek over het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2030) en het plan-MER

OVAM werkt aan een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030; namelijk het Lokaal Materialenplan. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapportage opgemaakt.

Het openbaar onderzoek voor het Lokaal Materialenplan en het plan-MER loopt
van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en het plan-MER ter inzage bij de lokale besturen. Je kan ook de plannen online inkijken.

Reactie indienen

Een reactie indienen op het plan en het plan-MER kan op twee manieren:

  • Per mail via plan [at] ovam.be (bij voorkeur)
  • Per brief naar: OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110,
    2800 Mechelen
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?