Islamitisch Offerfeest

Wat? 

Het Islamitische Offerfeest vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 juli 2022.

 • Sinds januari 2019 is er in Vlaanderen een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Alle dieren die geslacht worden in het kader van het Offerfeest moeten een (omkeerbare) verdoving krijgen.
 • In geen enkel geval mogen schapen of geiten vervoerd worden in een volledig afgesloten koffer van een personenwagen of met samengebonden poten.
 • Tijdens alle onderdelen van het slachtproces moet het dierenwelzijn steeds gerespecteerd worden en moet de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, stress of lijden bespaard worden.
 • Slachting kan in een erkend slachthuis, in een tijdelijke erkende slachtplaats of als particulier thuis.
  • Thuisslachting is enkel toegelaten voor gevogelte, konijnen, gekweekt wild, schapen, geiten en varkens.
  • Iedereen die thuis een slachting wil (laten) uitvoeren moet zich registreren als eigenaar van het dier. Deze persoon meldt zich aan bij de gemeente en ontvangt een document met zijn/haar registratienummer. De registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die men wil (laten) slachten.
  • Raadpleeg de lijst van erkende slachthuizen.
  • Wil je het dier laten slachten in een erkend slachthuis, dan moet je je hiervoor registreren bij de gemeente
 • Slachtafval mag enkel worden opgehaald door een erkende ophaler of geregistreerd vervoerder. Particulieren mogen de huiden of slachtafval van de geslachte dieren niet meenemen.
 • Bij vragen of meldingen, neem je contact op met de politie via het nummer 101.
Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?