Weidedieren in de koude

Wat? 

Niet alle dieren zijn geschikt om in slechte weersomstandigheden op de weide te (blijven) staan. Zo zijn schapen, geiten en ezels minder goed bestand tegen regen dan runderen en paarden.
Sommige dieren kunnen tegen vrieskou en kunnen onder welbepaalde voorwaarden op de weide staan. Ze moeten gezond zijn, goed gevoed zijn, en een goede wintervacht hebben. Jonge en oudere dieren horen niet thuis op een weide als het vriest.

Paard sneeuw

 

Hoe? 

Zorg voor een voldoende stevig en droog schuilhok dat groot genoeg is voor alle aanwezige dieren met voldoende droog stro en hooi.
Vers drinkwater is onontbeerlijk. Het water moet regelmatig vervangen worden, zodat het niet kan bevriezen. Voldoende voeding is heel erg belangrijk. Hoe kouder het wordt, hoe groter de energiebehoefte is. Bij -10 °C verbruikt een dier al snel 35 % meer energie.
 

Regelgeving: 

De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren stelt in artikel 4 §1: "Iedere persoon die een dier verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen."

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?