Weidedieren in de zomer

Wat? 

Het voorzien van schaduw, voldoende drinkmogelijkheden en het vermijden van zware inspanningen kunnen veel verschil maken bij hoge temperaturen.
Op basis van de huidige dierenwelzijnswetgeving moet iedereen die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, maatregelen nemen om het dier van de aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te voorzien.

Ezel zomer

Hoe? 

Sommige weidedieren kunnen beter tegen de warmte dan andere. De dieren moeten steeds de mogelijkheid hebben om beschutting te zoeken tegen de zon en onbeperkt toegang hebben tot vers en schoon drinkwater.
De beschutting (al dan niet natuurlijk) is enkel voldoende als deze effectief bescherming biedt tegen de zon en ook voor alle dieren die op de weide staan. Sommige beschuttingen bieden schaduw voor slechts 3 van de 18 dieren. Dit is niet voldoende.

Regelgeving: 

Artikel 4 van de Dierenwelzijnswet:
 
De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren stelt in artikel 4 §1: "Iedere persoon die een dier verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen."

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?