Klimaatswitch #VANRSL

Wat? 

Roeselare schrijft een klimaatplan

De Stad wil met de Klimaatswitch #VANRSL iedere Roeselarenaar betrekken bij het ontwerp van een klimaatvriendelijke stad. Een stad vriendelijker voor luchtwegen, groener, veiliger, met meer aangename plaatsen, die kelders droog houdt, het hoofd koel, ondernemingskansen realiseert, ... Of anders gezegd: een stad met hoge levenskwaliteit en klaar voor toekomstige uitdagingen. 

Waarom schrijft de stad een klimaatplan?

Roeselare ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Hiermee engageerde de Stad zich om minder CO2 in de lucht te pompen, slimmer om te gaan met energie, hernieuwbare energiebronnen meer kansen te geven en de stad aan te passen aan een klimaat in verandering. Hoe we dat doen moeten we in een klimaatplan gieten en afgeven aan Europa.

Voorwaarden: 

Burgers, bedrijven, scholen, organisaties, instellingen, verenigingen, ... spelen een cruciale rol in het welslagen van de Klimaatswitch #VANRSL. Iedereen mag mee denken!

Hoe? 

Burgers worden onze partners. We willen jong en oud, online en offline betrekken bij de Klimaatswitch #VANRSL. Iedereen krijgt de kans om zijn of haar ideeën mee te geven, oplossingen voor te stellen, vragen te stellen, in dialoog te gaan en samen het hoofd te breken over goede oplossingen voor deze stad. 

Zoek samen met ons naar maatregelen voor deze stad

Neem de tijd om je ideeën te posten op www.klimaatswitch.be. De 7 auteurs van de meest populaire ideeën op dit stadsplatform ontvangen een wildcard voor deelname aan de workshop van 9 november
Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan zich hier inschrijven voor de workshop. Je motiveert dan kort waarom je er zeker bij moet zijn.  

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?