Groenonderhoud in je straat of wijk

Wat? 

De dienst Groen staat in voor het groenonderhoud in je wijk: het verwijderen van onkruid, scheren van hagen en ruimen van bladeren. Het maaien van het gras hoort hier niet bij maar wordt uitgevoerd door een externe firma.

In bepaalde wijken wordt het groen niet onderhouden door eigen ploegen maar uitbesteed aan sociale tewerkstelling. De volgende wijken vallen hieronder:

  • Schiervelde
  • B-Kwartier+ Klokkeput
  • Rodenbachwijk + Meiboom
  • Wervikhove
  • Beveren centrum + Jonkerswijk
  • Bataviawijk

 

Naast het groenonderhoud zijn er nog verschillende ploegen in de weer voor het ledigen van vuilnisbakken, onderhoud van speeltoestellen en het opruimen van zwerfvuil. Tijdens de wintermaanden is er naast het reguliere onderhoud ook ruimte om bomen en struiken te snoeien.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?