Basisondersteuning wijkinitiatieven

Wat? 

Door de toekenning van een werkingssubsidie voor erkende wijkcomités wil stad Roeselare die wijkwerkingen ondersteunen die het samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de communicatie in wijken, buurten en gebieden bevorderen. De stad wil zo de basiswerking van Roeselaarse wijkcomités ondersteunen.

Voorwaarden: 
 • Geen commerciële belangen nastreven.
 • De activiteiten dienen plaats te vinden op Roeselaars grondgebied.
 • Een basiswerking kunnen aantonen met een minimum van twee initiatieven uit het afgelopen werkjaar. 
 • Verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 
 • Apart rekeningnummer op naam van de wijkvereniging. 
 • De bezitters van een vrijetijdspas wordt een korting van 50% toegekend op lidgelden en ééndagsactiviteiten.
 • Alle promotiemateriaal, uitnodigingen en dergelijke moet het promotionele logo ‘met ondersteuning van de stad Roeselare' bevatten.
Hoe? 
 • Vul hier jouw aanvraag online in.
 • Zodra alles is ingevuld, zie je een overzicht van je subsidieaanvraag. Je krijgt per e-mail een bevestiging en een overzicht van je aanvraag. Controleer de gegevens, onderteken het document en bezorg het ons terug voor 1 januari 2019
  •  via e-mail op samenleven [at] roeselare.be
  • via post op het adres Stad Roeselare, Dienst Samenleven, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
  • persoonlijk aan de balie van het Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17, 8800 Roeselare

Is er iets niet correct? Of wil je nog iets aanpassen? Via de link in de bevestigingsmail kan je indien nodig nog aanpassingen doen.

De uitbetaling van de subsidie is voorzien vanaf 15 februari 2019.