Informatie verzekering wijkinitiatief

Wat? 

Binnen de reglementen basisondersteuning wijkcomités en wijk in actie is de verplichting tot het nemen van een verzekering beperkte aansprakelijkheid opgenomen.

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Alle informatie rond de Vlaamse vrijwilligersverzekering vind je terug in deze brochure

Bij Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kan je terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. 

Vraag je erkenning als vrijwilligersorganisatie drie weken voor aanvang activiteit aan. Je kan je verzekeren voor max. 100 vrijwilligersdagen. Je activiteit geef je ten laatste drie werkdagen voor aanvang aan. Heb je schade? Laat het dan uiterlijk acht dagen na ongeval weten aan de verzekeringsmaatschappij.

Indien jouw wijkcomité geregeld activiteiten organiseert (en nood heeft aan meer dan 100 vrijwilligersdagen) dan kan je best een specifieke polis onderhandelen op maat van het wijkcomité

Hou als wijkcomité rekening met de aard en hoeveelheid van de georganiseerde activiteiten en kijk wat voor jou dan de meest geschikte verzekering is. 

Heb je nog bijkomende vragen? Contacteer dan zeker dienst Samenleven via samenleven [at] roeselare.be