Verlies of diefstal van je identiteitskaart

Wat? 

Het is belangrijk dat je jouw identiteitskaart laat blokkeren bij verlies of diefstal. Je elektronische identiteitskaart bevat een aantal persoonlijke gegevens, zoals je adres, naam, elektronische handtekening enz.

Hoe? 

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart kun je dit melden bij de dienst Burgerzaken (van je eigen gemeente) of bij de politie. Je krijgt dan een attest die je identiteitskaart voorlopig vervangt.

Je kan ook telefonisch contact opnemen met docstop: 0080021232123. Je moet dan wel nog het attest van verlies bij de dienst Burgerzaken van je eigen gemeente ophalen.

Als je de kaart terugvindt binnen de 7 dagen moet je de politie, de dienst Burgerzaken of docstop verwittigen. De kaart wordt dan terug actief gezet. Als de kaart binnen de zeven dagen niet teruggevonden is, blijft de kaart geblokkeerd en moet je een nieuwe kaart aanvragen.