Vakantietoelage

Wat? 

 De subsidie is een tussenkomst in de reiskosten voor chronisch zieken en/of personen met een handicap die aan een aangepaste vakantie deelnemen.

Voorwaarden: 
 • Meerderjarige personen die
  • op het ogenblik van de vakantie gedomicilieerd zijn in Roeselare EN
  • die chronisch ziek zijn en/of een handicap hebben met een erkenning van minstens 12 punten op de schaal van verminderde zelfredzaamheid van de FOD Sociale Zekerheid.
    
 • De vakantie
  • wordt georganiseerd en begeleid door een erkende vereniging of organisatie voor chronisch zieken en/of personen met een handicap EN
  • moet minstens uit vier opeenvolgende overnachtingen bestaan
  • vindt plaats in het binnen- of buitenland. 
Hoe? 
 • De aanvraag gebeurt via het het aanvraagformulier dat je ook kan kan afhalen in het Welzijnshuis.
 • Voeg bij de aanvraag de nodige attesten en een klevertje van de mutualiteit.
 • Voorzie het aanvraagformulier van de nodige handtekening.
 • Bezorg het aanvraagformulier aan het Welzijnshuis.
Wat meebrengen? 
 • Het attest van de FOD Sociale Zekerheid
Prijs? 
 • De toelage bedraagt 50 euro per jaar.
 • Dit bedrag wordt éénmalig uitbetaald.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?