Wijzigen van naam of voornaam - Naamsverandering

Wat? 

Familienamen en voornamen kan je enkel veranderen als er grondige redenen voor bestaan. Om jouw naam te veranderen moet je een gemotiveerde aanvraag met vermelding van de redenen indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voorwaarden: 

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw naam of voornaam te willen wijzigen.

Hoe? 

Om een naams- of voornaamswijziging aan te vragen moet je een gemotiveerde aanvraag, met duidelijke vermelding van de redenen indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie.
Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres :
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel 02 542 67 01 (03)

De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Na betaling van registratierechten moet de verzoeker zich aanbieden met het afschrift: 

  • Bij de dienst Burgerzaken van jouw geboorteplaats.
  • Bij de dienst Burgerlijke Stand in Brussel, als je niet in België geboren bent.

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.

Wat meebrengen? 
  • Jouw identiteitskaart (je zal een aanvraag krijgen om die te vernieuwen).
  • Een afschrift van het geregistreerd ministerieel besluit van voornaamsverandering.
  • En/of een afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering.
Prijs? 

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je 740 euro.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

Regelgeving: 

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).