Aanmelden en inschrijven in een school voor schooljaar 2019-2020

Wat? 

Basisonderwijs bestaat uit kleuteronderwijs en lager onderwijs. In het kleuteronderwijs schrijf je je kind in een geboortejaar in. In het lager onderwijs in een leerjaar. Daarnaast heb je in het basisonderwijs gewoon en buitengewoon onderwijs. Om je kind te kunnen laten starten in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.

Gewoon basisonderwijs

 • De scholen voor gewoon basisonderwijs in Roeselare organiseren de inschrijvingen via een aanmeldingssysteem. Dit betekent dat je je kind eerst moet aanmelden. Daarna kun je het inschrijven.
 • Aanmelden gebeurt via de website www.kieseenschoolinroeselare.be. Daar vind je een digitaal formulier waarmee je je kind aanmeldt voor een inschrijving.
  Wie al ingeschreven is, moet niet meer aangemeld te worden. Tenzij je je kind in een andere school wil inschrijven.
 • Je kind aanmelden voor een school gebeurt tussen 1 en 29 maart 2019. Vul het formulier op de website in.
 • Inschrijven gebeurt in de school tussen 6 en 24 mei 2019. Als je kind is aangemeld, krijg je daarover tegen 15 april 2019 een brief.

Buitengewoon basisonderwijs

 • De inschrijvingen in de scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Roeselare starten na de paasvakantie.
 • De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Bepaalde kinderen krijgen voorrang: een broer/zus van een leerling van de school, en een kind van een personeelslid van de school. Je kan hen inschrijven tussen 23 april en 7 mei 2019.
 • Andere kinderen kan je inschrijven vanaf 9 mei 2019.

 

Secundair onderwijs bestaat uit voltijds en deeltijds onderwijs, en gewoon en buitengewoon onderwijs. Om je kind te kunnen laten starten in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.

 

Gewoon secundair onderwijs

 • De meeste scholen organiseren infomomenten of open-schooldagen. Informatie daarover vind je op de website van school.
 • De inschrijvingen in de scholen voor gewoon secundair onderwijs in Roeselare starten op 23 april 2019 (= de eerste schooldag na de paasvakantie).
 • De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Als er geen plaats beschikbaar is, bezorgt de school je een document. Op dat document staat de reden van weigering vermeld.

 

Buitengewoon secundair onderwijs

 • De inschrijvingen in de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Roeselare verlopen in twee of drie periodes.
 • Periode 1 = voorrangsperiode voor inschrijving van een leerling die een broer of zus op de school heeft, of een kind van een personeelslid van de school is. - Deze periode heeft plaats van 11 tot 24 maart 2019.
 • Periode 2 = voorrangsperiode voor inschrijvingen van een leerling van een basisschool die gelegen is op dezelfde campus van een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Dat is het geval voor Sterrebos Rumbeke en voor Sint-Idesbald. Niet voor Onze Jeugd. – Deze periode heeft plaats van 25 maart tot 7 april 2019.
 • Periode 3 = inschrijvingen van alle (andere) leerlingen. – Deze periode start op 23 april 2019 (= de eerste schooldag na de paasvakantie).
Voorwaarden: 

Iedereen moet eerst aanmelden voor het kleuter- en basisonderwijs. Ook broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel die geboren zijn in 2017. Zij hebben wel voorrang (indien ze aangemeld zijn) zodat hun plaats verzekerd is bij de inschrijvingen van maart 2019.

Wat meebrengen? 

 

 • Kids-ID, ISI+-kaart, een klevertje van de mutualiteit of een geboorteattest van je kind.
 • Als je een schooltoelage ontvangt: neem de brief mee die je daarover kreeg van het ministerie.
x
Kan ik je helpen?