Inschrijven in een school voor het schooljaar 2020-2021

Wat? 

De meest actuele informatie van de Vlaamse overheid voor ouders en richtlijnen voor scholen.

Basisonderwijs (gewoon + buitengewoon)

 • Een inschrijving gebeurt op afstand. Neem vooraf contact op met de school.
 • De school bezorgt aan de ouders een bevestiging van de inschrijving.
 • De vrije inschrijvingen starten op vrijdag 29 mei.
 • Het aantal resterende, beschikbare plaatsen wordt op 28 mei gepubliceerd op de website www.kieseenschoolinroeselare.be.
 • De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch: wie zich als eerste aanbiedt voor een inschrijving, wordt als eerste ingeschreven.

Als de capaciteit van het geboortejaar of leerjaar bereikt is, bezorgt de school daarvan een document aan de ouders.

 • Om te kunnen inschrijven voor het buitengewoon basisonderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.

Secundair onderwijs (gewoon + buitengewoon)

 • Een inschrijving gebeurt op afstand. Neem vooraf contact op met de school.
 • De school bezorgt aan de ouders een bevestiging van de inschrijving.
 • De inschrijvingen startten op maandag 18 mei.
 • De inschrijvingen verlopen chronologisch: wie zich als eerste aanbiedt voor een inschrijving, wordt als eerste ingeschreven.

Als een leerjaar van een studierichting volzet is, bezorgt de school daarvan een document aan de ouders.

 • Om te kunnen inschrijven voor het buitengewoon secundair onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.

Rondleiding of contactmoment op school: 

Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-)leerlingen op school ontvangen.
Daarvoor gelden vijf strikte voorwaarden:

 • Er zijn geen leerlingen op school aanwezig.
 • Uitsluitend op individuele afspraak.
 • Maximaal drie personen tegelijk.
 • Volgens de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Enkel bedoeld voor wie beperkte toegang of geen toegang heeft tot digitale alternatieven.
x
Kan ik je helpen?