Inschrijven in een school voor het schooljaar 2020-2021

Wat? 

De meest actuele informatie van de Vlaamse overheid voor ouders en richtlijnen voor scholen.

Basisonderwijs

Basisonderwijs bestaat uit kleuteronderwijs en lager onderwijs. In het kleuteronderwijs schrijf je je kind in een geboortejaar in. In het lager onderwijs in een leerjaar. Daarnaast heb je in het basisonderwijs gewoon en buitengewoon onderwijs. Om je kind te kunnen laten starten in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.

De inschrijvingen voor het huidige schooljaar zijn opgeschort tot en met 3 april. De aanmeldingen voor het volgende schooljaar blijven doorgaan tot en met 31 maart.

Gewoon basisonderwijs

 • De scholen voor gewoon basisonderwijs in Roeselare organiseren de inschrijvingen via een aanmeldingssysteem. Dat betekent dat je je kind eerst moet aanmelden. Daarna kun je het inschrijven. ·

 • Aanmelden gebeurt via de website www.kieseenschoolinroeselare.be. Daar vind je een digitaal formulier waarmee je je kind aanmeldt voor een inschrijving. Wie al ingeschreven is, moet niet meer aangemeld te worden. Tenzij je je kind in een andere school wil inschrijven.

 • Je kind aanmelden voor een school gebeurt tussen 2 en 31 maart 2020. Vul het formulier op de website in. Je ontvangt daarna een bewijs van aanmelding per e-mail.

 • Als je kind is aangemeld, krijg je daarover tegen 30 april 2020 een brief.

 • Inschrijven gebeurt in de school tussen 4 en 26 mei 2020.

Buitengewoon basisonderwijs

 • De inschrijvingen in de scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Roeselare starten na de paasvakantie.

 • Bepaalde kinderen krijgen voorrang bij inschrijving: een broer/zus van een leerling van de school, en een kind van een personeelslid van de school. Je kan hen inschrijven tussen 20 april en 4 mei 2020.

 • Andere kinderen kan je inschrijven vanaf 6 mei 2020. Voor hen geldt het principe: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs bestaat uit voltijds en deeltijds onderwijs, en gewoon en buitengewoon onderwijs. Om je kind te kunnen laten starten in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.

Alle inschrijvingen zijn opgeschort tot en met 3 april.

Gewoon secundair onderwijs

 • De meeste scholen organiseren infomomenten of open-schooldagen. Informatie daarover vind je op de website van school.

 • De inschrijvingen in de scholen voor gewoon secundair onderwijs in Roeselare starten op 20 april 2020 (= de eerste schooldag na de paasvakantie).

 • De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Als er geen plaats meer beschikbaar is, bezorgt de school je een document. Op dat document staat welke plaats je zoon of dochter inneemt op de wachtlijst.

Buitengewoon secundair onderwijs

 • De inschrijvingen in de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Roeselare verlopen in twee of drie periodes.

 • Periode 1 = voorrangsperiode voor inschrijving van een leerling die een broer of zus op de school heeft, of een kind van een personeelslid van de school is. – Deze periode heeft plaats van 2 tot 15 maart 2020 (= de eerste schooldag na de krokusvakantie).

 • Periode 2 = voorrangsperiode voor inschrijving van een leerling van een basisschool die gelegen is op dezelfde campus van een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Dat is het geval voor Sterrebos Rumbeke en voor Sint-Idesbald. Niet voor Onze Jeugd. – Deze periode heeft plaats van 23 maart tot 5 april 2020.

 • Periode 3 = inschrijvingen van alle (andere) leerlingen. – Deze periode start op 20 april 2020 (= de eerste schooldag na de paasvakantie).

Voorwaarden: 

Iedereen moet eerst zijn kind aanmelden voor het kan ingeschreven worden in het gewoon kleuteronderwijs of lager onderwijs. Ook een kind dat geboren is in 2018 en dat een broer of zus heeft die al ingeschreven is in de school. Ook zo voor een kind van een personeelslid van de school. Deze kinderen hebben wel voorrang (als ze aangemeld zijn) zodat hun plaats verzekerd is bij de inschrijvingen van mei 2020.

Wat meebrengen? 

 

 • ISI+-kaart of Kids-ID van je kind, of een klevertje van de mutualiteit.

 • Als je een schooltoeslag ontvangt: neem de brief mee die je daarover kreeg van de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

x
Kan ik je helpen?