Ondersteuning voor het bevorderen van gelijke kansen in het basisonderwijs

Wat? 

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘elk telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Scholen kunnen jaarlijks

  • financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen
  • procesbegeleiding of coaching aanvragen (enkel basisscholen)
Voorwaarden: 
  • Een vestiging in Roeselare hebben.
  • Actief deelnemen aan stedelijk welzijnsoverleg of werkgroepen. 
Hoe? 

Een projectsubsidie kan jaarlijks aangevraagd worden. De subsidie kan aangevraagd worden via het online aanvraagformulier. 

De aanvraag dient tegen 1 mei digitaal ingediend te worden: 

Wat?

Timing?

Hoe? 

Projectidee aftoetsen bij stadsmedewerkers (optioneel)

31 maart

digitaal aanvraagformulier invullen

Aanvraag subsidie

1 mei 

digitaal aanvraagformulier volledig invullen

Adviezen worden ingewonnen via publiek netwerkmoment

15 juni 

project komen toelichten op publiek netwerkmoment 'elk advies telt'. Het adviesmoment van 2019 vindt plaats  op 5 juni 2019, 12 u. - 15 u.

Beslissing college

eind juni

/

Start project 

vanaf september

Het project kan opgestart worden, na ontvangst goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen

 

Een aanvraag tot coaching/procesbegeleiding kan jaarlijks aangevraagd worden via het online aanvraagformulier

Regelgeving: 
  • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van subsidies.   
  • Stedelijk kaderreglement 'elk telt' dd. 27 maart 2017
x
Kan ik je helpen?