Studietoelage voor schoolgaande kinderen

Wat? 

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden: 
 • Nationaliteit
  Op 31 december van het jaar waarin je een toelage aanvraagt, moet je Belg zijn. Als je geen Belg bent, moeten jij of jouw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
   
 • Inkomen
  Of je een schooltoelage krijgt of niet, hangt onder meer af van jouw gezinssituatie en jouw inkomen. Naast jouw loon horen daar ook bijvoorbeeld ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij. Ook jouw kadastraal inkomen speelt in bepaalde gevallen een rol bij de berekening.
   
 • De school of studie van jouw keuze
  Je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden.
  • Kleuteronderwijs
   Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school, afhankelijk van de leeftijd.
    
  • Lager onderwijs
   Leerlingen mogen niet te vaak ongewettigd afwezig zijn. Wie twee opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig was, verliest zijn toelage.
    
  • Secundair onderwijs
   Je kan een schooltoelage ontvangen tot in het schooljaar waarin je 22 jaar wordt. Voor enkele opleidingen werden uitzonderingen voorzien. Ook in het secundair onderwijs mag je niet al te vaak ongewettigd afwezig zijn. Als je twee opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig was, verlies je jouw toelage.
    
  • Hoger onderwijs
   Je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancieerde of gesubsidieerde instelling. Dat kan je nakijken in het Hogeronderwijsregister.
   Jouw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma. Je moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben. Voor wie studies volgt in het buitenland bestaan specifieke voorwaarden.
    

Voor gedetailleerde informatie over de voorwaarden kan je terecht op de website van de afdeling Studietoelagen. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 1700.

Hoe? 

Je kan jouw aanvraag voor een studietoelage schriftelijk of digitaal indienen.

Doe je het digitaal, dan heb je het volgende nodig:

 • een geldige elektronische identiteitskaart + pincode

 • een pincode
   

Doe je de aanvraag schriftelijk, dan vul je het aanvraagformulier in. De aanvraagformulieren kan je krijgen op school, downloaden via de website van de dienst Studietoelagen of telefonisch aanvragen op het gratis nummer 1700. 

Je kan ook langskomen in het Welzijnshuis:

 • De medewerkers hebben een erkenning om digitale aanvragen in te dienen.

 • Ze kunnen helpen bij het oplossen van specifieke vragen en problemen rond jouw dossier.

 • Je kan er ook aanvraagformulieren verkrijgen.

Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart van een ouder.
 • Rekeningnummer van een ouder.  Voor de aanvraag hoger onderwijs of universiteit: rekeningnummer student.
 • Eventueel huurcontract van kotstudent, door beide partijden ondertekend of attest internaat.
Prijs? 

De bedragen van de studietoelagen kun je terugvinden op deze website

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?