Waterbewustmaking op school

Wat? 

Waterbewuste lagere scholen gezocht in Roeselare

Stad Roeselare wil een duurzame stad worden. Samen met Protos start de stad het pilootproject 'waterbewuste stad' op. Tegen 2030 wil de stad haar CO2 uitstoot op het grondgebied met 40% reduceren. De stad zet bovendien ook in op de duurzame ontwikkelingsdoelen en wil beter omgaan met de waterbronnen. De stad heeft een aanbod voor 4 basisscholen die met veel goesting een waterbewuste school willen worden. 
Gedurende 3 schooljaren werken we op maat een traject uit om een waterbewuste school te worden. Met dit traject willen we het gehele schoolteam op de kar krijgen. Het 4de leerjaar zal de trekkerklas worden met wie we een actieplan willen opmaken. 
We bieden: 

 • een waterscan die de waterfactuur doet dalen
 • ondersteuning bij het nemen van waterbewuste maatregelen
 • een tool om de watervoetafdruk te berekenen
 • gratis vormingen voor het gehele schoolteam
 • educatief materiaal op maat van de school
 • workshops voor de leerlingen van het 4de leerjaar
 • uitwisseling met andere deelnemende scholen
 • een sprankelend start- en eindmoment voor alle deelnemende scholen

Het meerjarenplan in een notendop

 • schooljaar 1: voorbereiding voor de leerkrachten
 • schooljaar 2: traject met leerlingen van het 4de leerjaar
 • schooljaar 3: verdere begeleiding met het oog op verankering in de school

Geïnteresseerd om in het schooljaar 2017-2018 van start te gaan? 
Stuur een mailtje naar delphine.lerouge [at] roeselare.be vóór 9 mei.
Wil je graag meer toelichting op jouw school? Laat het ons weten. 

Lespakket Dogbo en water

Clémence en Ghislain zijn twee kinderen uit Dogbo. Zij laten zien hoe hun dag eruit ziet en meer specifiek hoe zij water gebruiken.
De doelstellingen zijn de volgende:

 • De leerlingen ervaren de gelijkenissen en verschillen in het gebruik van water, enerzijds tussen de kinderen van de klas onderling en anderzijds tussen hun eigen watergebruik en dat van een kind in Dogbo.
 • De leerlingen hebben respect voor elkaars verhaal en leven zich in de situatie van andere kinderen in.
 • De leerlingen weten dat het gebruik van water verschilt in België en in Dogbo.
 • De leerlingen zijn gemotiveerd om actie te ondernemen om minder water te verbruiken.

  De lessen zijn bedoeld voor kinderen uit het lager onderwijs en zijn verschillend per graad.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?