BereSterk #VANRSL

Wat? 

Weerbaarheid en veerkracht in het basisonderwijs versterken

Er wordt heel wat van leerkrachten en kinderen verwacht.

 • Wil jij sterker voor de klas staan?
 • Willen jouw leerlingen sterker in hun schoenen staan?
   

Dan is het gratis traject BereSterk #VANRSL iets voor jou en jouw leerlingen!

BereSterk-traject

Iedere school is anders. Iedere klas is anders. Ieder kind is anders. Afhankelijk van jouw vraag biedt BereSterk een traject voor het schoolteam, een (klas)groep en/of een individuele leerling.

Vormingstraject voor leerkrachten

Krijg zicht op concrete tools en handvaten om zelf om te gaan met

 • je eigen weerbaarheid
 • de weerbaarheid van je schoolteam en je klas

Groepstrajecten voor leerlingen en leerkrachten

 • Versterk de weerbaarheid van je (klas)groep
 • Versterk de onderlinge communicatie tussen de leerlingen, ouders, leerkrachten en de school.

Individuele trajecten met kinderen 

Ga aan de slag met het welbevinden en individueel gedrag van leerlingen. Het biedt bij voorkeur versterking aan de leerling buiten de schooluren. Indien nodig wordt geopteerd voor een rustmoment voor zowel leerling en leerkracht tijdens de schooluren, met oriëntering door psychologen en een kortstondige ondersteuning van het kind in een therapeutische context.

Voorwaarden: 
 • Aanbod voor het basisonderwijs in Roeselare (scholen, leerkrachten en leerlingen vanaf 10 jaar)
 • Je bent bereid om een aantal lesmomenten vrij te maken en aan de slag te met de aanbieders (Groep INTRO, Arktos en N-time), op maat van de leerling of klasgroep.
 • Je bent bereid vorming te volgen.
Hoe? 

Wil je je school, je klas of een leerling aanmelden? Wil je zelf een vorming volgen? Of heb je vragen?

 • Contacteer je CLB
 • Of contacteer Veerle Declerck: Veerle.declerck [at] groepintro.be of 0479 17 46 01.
   

Dit traject wordt gratis aangeboden aan scholen, leerkrachten, leerlingen (vanaf 10 jaar) en ouders uit het basisonderwijs van Roeselare.

BereSterk #VANRSL is een samenwerking tussen Arktos vzw, Groep INTRO vzw en Zorgpunt N en wordt ondersteund door Stad Roeselare en de Vlaamse overheid.

 

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?