Voelsprieterij

Wat? 

Voelsprieters willen de omgeving aftasten en lerend beleven (of is het belevend leren?). Wriemelend zoeken voelsprieters als échte ontdekkingsreizigers in de eigen (school)omgeving. De vertrouwde plekjes veranderen in een onderzoekslabo, een beleefwereld of exploratieterrein. 

Het concept De Voelsprieterij is het antwoord op de vraag van scholen om het natuur- en milieueducatieve aanbod uit te breiden én tegelijk het bestaande aanbod overzichtelijker te maken.

Stapsgewijs zal het bestaande aanbod uitbreiden met nieuwe modules, workshops, experten in de klas, ...

Prijs? 

Binnen het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart bestaat de uniforme afspraak dat de gemeente de helft van de kostprijs op zich neemt. 

De school betaalt dus slechts de helft van de prijs.  

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?