Wonderwel in RSL

Wat? 

Wonderwel is een geheel van initiatieven, overleg en acties ter bevordering van gelijke kansen in en door het Roeselaarse basisonderwijs. 

De Roeselaarse schoolbesturen en partners die het charter ondertekenen, engageren zich voor:

  • Sensibilisering: de school werkt aan een positieve beeldvorming over kwetsbare gezinnen en kansarmoede.
  • Preventie: de school voert een kostenbewust gelijkekansenbeleid.
  • Dienst- en hulpverlening: de school volgt onbetaalde schoolrekeningen menswaardig en consequent op en werkt samen met externe dienst- en hulpverlening.
     

Je kan het charter hier lezen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?