Veelgestelde vragen i.v.m. mondmaskerplicht in Roeselare

Wat? 

Geldt de mondmaskerplicht ook op de kleine ring zelf? 

Neen, het gaat om het gebied binnen de kleine ring. Aan alle invalswegen, komende vanuit de kleine ring richting het centrum, staan er signalisatieborden die aanduiden dat een mondmasker vanaf die plek verplicht is. Dus concreet: op de Mandellaan, Noordlaan, Westlaan, …. geldt de verplichting niet. 

Waarom is er geen mondmaskerplicht voor het gehele grondgebied van Roeselare ? 

Een uitbreiding tot het hele grondgebied is niet toegelaten door de gouverneur op dit ogenblik volgens het Ministerieel Besluit. Deze vraag werd gesteld tijdens een overleg met de gouverneur. Een niet-wettig besluit van een burgemeester kan door de gouverneur worden vernietigd. Het is echter niet uitgesloten dat de maatregelen nog wijzigen indien de federale regering dit toelaat of oplegt en/of als de epidemiologische situatie in onze stad dat noodzaakt.

Mag ik mijn mondmasker af doen om onderweg een ijsje te eten, iets te drinken of te roken? 

Ook hier geldt het gezond verstand: een ijsje eten en een sigaret kortstondig roken mag. Maar best doe je dit zittend op een terras. Wil je iets drinken op een zitbank langs de weg? Je kan je mondmasker uiteraard uit doen om iets te drinken. Daarna doe je je masker terug aan.

Tijdens welke sportactiviteiten hoef je geen mondmasker te dragen? 

Je hoeft geen mondmasker te dragen wanneer het duidelijk is dat je een sportieve activiteit aan het uitoefenen bent. Voor de handhaver moet het duidelijk zijn dat je aan het sporten bent. Uiterlijke tekenen hiervoor kunnen helpen: dragen van sportkledij, sporten in clubverband, … 

Voorbeelden: joggen kan zonder mondmasker, een rustige fietstocht met het gezin moet met een mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar, … 

Let op: je moet wel steeds een mondmasker op zak hebben. Je moet in staat kunnen zijn om een mondmasker aan te doen wanneer je plots in een situatie terecht komt waar dit nodig of verplicht is. 

Er is geen limitatieve lijst met een opsomming van wat wel of niet sporten is. Hier geldt de logica van het gezond verstand. Bij bepaalde sporten kan het dragen van een mondmasker erg hinderlijk zijn (voetbal, joggen, wielrennen) en is het niet verplicht om er een te dragen. Het stadsbestuur volgt daarbij het advies dat door verschillende experten wordt geformuleerd. Bij het intensief sporten kan het dragen van een mondmasker de mogelijkheid om lucht binnen te halen, bemoeilijkt worden. Rustig fietsen daarentegen, lukt bijvoorbeeld wel. 

Indien er echter twijfel is: het dragen van een mondmasker wordt hoe dan ook sterk aanbevolen in alle omstandigheden.

Waarom moet ik een mondmasker dragen op de (elektrische) fiets of speedelec?

De Stad moet moeilijke maar noodzakelijke maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus. De federale regering en de Nationale Veiligheidsraad vragen alle lokale besturen om krachtige maatregelen te nemen. In Roeselare is er een mondmaskerplicht binnen de kleine ring en op drukke plaatsen.

De uitgangsregel is: al wie zich verplaatst op openbaar domein, draagt in de aangeduide zones een mondmasker. Dit is voor zowel de inwoners als de handhavers het meest duidelijk. Uitzonderingen zijn er voor:

  • een inzittende of bestuurder van andere gemotoriseerde voertuigen (auto, moto, …), met uitzondering van elektrische fietsen, speedelecs en elektrische steps, waarbij het dragen van een mondmasker wél verplicht is.
  • een beoefenaar van fysiek belastende professionele activiteit gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken).
  • een beoefenaar van een sportactiviteit, wanneer het duidelijk is dat je een sportieve activiteit aan het uitoefenen bent (sportkledij, in clubverband, ...).
  • iemand die over een medisch attest beschikt dat het dragen ervan verhindert.
     

We hebben deze maatregel genomen, op basis van de adviezen van de gezondheidsexperten die zeggen dat het dragen van een mondmasker hinderlijk kan zijn bij zware fysieke inspanningen (zoals wielrennen). Maar bij “gewoon” fietsen (of het nu met een klassieke fiets is danwel met een elektrisch ondersteunde fiets) is het mondmasker wel een goede maatregel.

Deze verplichting geldt dus in Roeselare voor het gebied tussen de kleine ring. Afhankelijk van je route woon-werkverkeer is het dus mogelijk dat er een stuk binnen de kleine ring valt.

Tot wanneer geldt deze verplichting? 

Deze verplichting geldt vanaf 25 juli 2020 tot deze wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie reglementeren.  

Krijg ik een boete bij overtreding? 

Het niet dragen van een mondmasker op locaties waar dit verplicht is, kan leiden tot een boete van 250 euro. De prioriteit voor handhaving ligt op dit ogenblik bij de horeca. In eerste instantie zal de handhaving voor de mondmaskerplicht sensibiliserend gebeuren, tenzij bij uitdrukkelijk verzet. 

Welke mondmaskers zijn (niet) toegelaten?

Hiervoor verwijzen naar een afbeelding van de FOD Economie. Mondmaskers moeten voldoende bescherming bieden aan neus én mond. Plastieken mondmaskers bieden onvoldoende bescherming omdat ze niet aansluitend zitten en zijn bijgevolg niet toegelaten, conform het Ministerieel Besluit van 28 juli. en de richtlijnen van de FOD Economie.

 

x
Kan ik je helpen?