Gemeenschapswachten

Wat? 

De stad Roeselare beschikt sinds juni 2014 over twee gemeenschapswachten. In 2018 werd het team versterkt en uitgebreid naar zes gemeenschapswachten.
Gemeenschapswachten, voorheen stadswachten genoemd, werken voornamelijk preventief en sensibiliserend, al kunnen ze ook overtredingen van het politiereglement vaststellen in het kader van de GAS-wetgeving.

Filmpje ter promotie van de gemeenschapswachten.

 

Logo gemeenschapswacht

 
Hoe? 

Hun taken:

  • Hun aanwezigheid in de stad is vooral gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers. Dit vertaalt zich in het toezicht houden in het stadscentrum, de stationsbuurt, wijken, speelpleintjes, parken, rond bushaltes, enz.
  • Zij helpen mee met het informeren en sensibiliseren van burgers over fietsdiefstal, gauwdiefstal, inbraak van en uit voertuigen, winkeldiefstal en woninginbraak (vakantietoezicht). 
  • Ze worden eveneens ingezet tijdens specifieke evenementen zoals de Batjes, de Kerstmarkt, West-Vlaanderens Mooiste, TRAX, Dwars door Vlaanderen, enz. 
  • Ze signaleren aan de bevoegde diensten problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet, bvb. schade aan de openbare weg, kapotte vuilnisbakken, verkeerd gestald huisvuil, zwerfvuil, enz. 
  • Het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg.
     

De gemeenschapswachten zijn werkzaam op het grondgebied van de stad en zijn herkenbaar aan hun paarse uniform. Zij werken aanvullend op politie en hebben dus geen enkele politionele bevoegdheid.

Wijkagenten politie RIHO. 

x
Kan ik je helpen?