Algemene noodnummers

Het internationaal mobiele hulpverleningsnummer is 112.

 • Ambulance - 100
   
 • Ambulance Medica - 051 20 70 70 - 24 uur op 24
  www.ambulancemedica.be
   
 • Antigifcentrum - 070 245 245
  www.antigifcentrum.be
   
 • Bankstop - 070 344 344
   
 • Noodoproep Brandweer - 112
  Niet-dringende interventies: 051 80 60 00 (nummer van de zonecentrale, van hieruit wordt de oproep doorgestuurd naar de juiste post) 
  www.zonemidwest.be
   
 • Civiele bescherming Brugge - 050 81 58 41
  www.civielebescherming.be
   
 • Child Focus - 166000
  www.childfocus.be
   
 • Crisisopvang - 051 26 98 09
  www.caw-middenwvl.be
   
 • De Vlaamse Hulpdienst, afdeling Roeselare
  www.everyoneweb.com/dvh
   
 • Het Rode Kruis Vlaanderen - 105 (ziekenvervoer)
  www.rodekruis.be
   
 • Het Vlaamse Kruis - 0494 89 63 12
  www.hvk.be
   
 • Kinder- en Jongerentelefoon - 102
  www.kjt.org
   
 • Lokale politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede
  Dringende interventie - 101
  Niet-dringende oproepen, aangiften, klachten en informatie - 051 26 26 20
  www.politiezoneriho.be
  Doven en slechthorenden kunnen voor noodoproepen via SMS terecht op het speciale nummer 0496 10 19 01
   
 • Tele-Onthaal - 106
  www.tele-onthaal.be
   
 • Vertrouwencentrum kindermishandeling - 0800 97 079
  www.kindermishandeling.org
   
 • Wachtdienst apothekers - 0903-99.000 (€ 1,50/min.)
  www.apotheek.be 

   

 • Wachtdienst huisartsen - 051 24 50 50
  De weekendwachtdienst van de huisartsen start op zaterdagmorgen om 8 u.  en eindigt op maandagmorgen om 8 u. Er is een rijdende wacht en een huisartsenwachtpost. Indien je je kunt verplaatsen, ga dan bij voorkeur naar de huisartsenwachtpost. Indien je je niet kunt verplaatsen om medische of sociale reden, vraag dan een huisbezoek aan voor de huisarts van wacht:
  www.huisarts.be
  H. Spilleboutdreef 34
  elke zaterdag, zondag en feestdag van 8 u. tot 20 u. met en zonder afspraak
   
 • Wachtdienst tandartsen - 0903 39 969
  www.tandarts.be
   
 • Welzijnshuis - 051 80 59 00