Mantelzorg

Wat? 

Stad Roeselare ondersteunt haar mantelzorgers door het aanbieden van een mantelzorgpremie, het organiseren van mantelzorgcafés en praattafels. 

Heel wat inwoners van Roeselare ondersteunen en helpen personen met een zorgnood. Denk maar aan ouders met een kind met een beperking, of iemand die dagelijks zorgt voor een partner met een chronische ziekte. Mensen die zorg opnemen voor iemand waarmee ze een persoonlijke band hebben zijn mantelzorgers. Mantelzorg is niet evident, en heel wat mantelzorgers hebben ernaast nog een job en een gezin te onderhouden.

Dag van de Mantelzorger

Donderdag 23 juni is het Dag van de Mantelzorger. We nodigen alle mantelzorgers, samen met de persoon waarvoor ze zorgen, uit op een receptie.

Deze receptie vindt doorlopend plaats van 16.30 tot 18.30 u. in zaal Het Rokken (Aardappelhoekstraat 129, Roeselare). We zorgen voor een fotograaf die een portret neemt van jullie als duo. De inschrijvingen hiervoor zijn ondertussen afgerond. 

Nieuwsbrief Mantelzorg

Wil je regelmatig informatie en tips ontvangen i.v.m. mantelzorg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Mantelzorg en wij houden je op de hoogte.

Mantelzorgcafé De Mantelare

Maandelijks is er mantelzorgcafé De Mantelare. Alle mantelzorgers van Roeselare zijn hier welkom, om na te denken en bij te leren over bepaalde thema’s, maar ook om te ontspannen en mensen te leren kennen die je situatie begrijpen.

Datum en tijdstip Locatie Thema Inschrijven
Donderdag
22/09/2022
14u - 16u
Dienstencentrum Schiervelde – Schierveldestraat 55

Wegwijs in dementie

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met dementie. Dit verhoogt de nood aan meer kennis en bewustwording over dementie. Want wat is dat nu precies dementie? Hoe herken je symptomen? Zijn er verschillende fases van dementie? En hoe kan je als mantelzorger omgaan met een persoon met dementie? Pieter Vanreybrouck, expert mantelzorg bij vzw Steunpunt Mantelzorg, geeft je tijdens deze vorming tips, advies, verhalen en verstaanbare informatie over dementie.

Inschrijven klik hier

Dinsdag
18/10/2022

19u – 21u

Welzijnshuis Roeselare (Kapel-Lounge)

Hoe omgaan met hulpweigering

Mantelzorgers trachten zorg te bieden aan hun geliefde partner, ouder, kind… 

Deze goedbedoelde en vaak zeer noodzakelijke zorg (van bijvoorbeeld een verpleegkundige, een verzorgenden, dagcentrum, woonzorgcentrum) wordt soms expliciet geweigerd. Hoe hiermee om te gaan als mantelzorger? Bart Deltour, directie zorg bij Familiezorg West-Vlaanderen en sociaal pedagoog, geeft je in deze lezing geen toverformules maar wel helpende inzichten en concrete tips rond omgang en communicatie.

Inschrijven klik hier

Informatiefiche Mantelzorg

Duidelijke informatie krijgen, is belangrijk voor de mantelzorger. Vanaf het moment dat je de zorg opneemt voor een naaste, maar door het sterk versnipperde zorglandschap is dit niet altijd even gemakkelijk.

Deze infofiches kunnen je helpen:

Interessante links, lezingen en informatie.

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in Covid-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele andere partners) verbonden te blijven met de doelgroep. We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven:

  • Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt alle informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.
  • Zojong.be is een onlineplatform waar jonge mantelzorgers (tot 25 jaar) tips, informatie en (h)erkenning krijgen. Je kan er ook verhalen op een veilige en anonieme manier delen.
  • Mantelzorgpodcast: In deze podcast van Steunpunt Mantelzorg delen we verhalen van mantelzorgers, bespreken we tips, weetjes en ervaringen. We praten ook met professionele hulpverleners en onderzoekers over mantelzorg.
  • Mantelzorgtelefoon: mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg. Je hoeft geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze dienst gebruik te maken:
Organisatie Telefoonnummer
Coponcho 02 515 02 63
Liever Thuis LM 02 542 87 09
Okra Zorgrecht 02 246 57 72
Ons Mantelzorgnetwerk 016 24 49 49
Samana 078 15 50 20
Steunpunt Mantelzorg 078 77 77 97

 

 

Partners mantelzorg Roeselare

 partners mantelzorg

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?