Mantelzorg

Wat? 

Heel wat inwoners van Roeselare ondersteunen en helpen personen met een zorgnood. Denk maar aan ouders met een kind met een beperking, of iemand die dagelijks zorgt voor een partner met een chronische ziekte. Mensen die zorg opnemen voor iemand waarmee ze een persoonlijke band hebben zijn mantelzorgers.

Mantelzorg is niet evident, en heel wat mantelzorgers hebben ernaast nog een job en een gezin te onderhouden. Daarom wil Stad Roeselare haar mantelzorgers ondersteunen door het aanbieden van een mantelzorgpremie, het organiseren van mantelzorgcafés en praattafels. 

Mantelzorgcafé De Mantelare

Maandelijks wordt het mantelzorgcafé De Mantelare georganiseerd. Alle mantelzorgers van Roeselare zijn hier welkom, om na te denken en bij te leren over bepaalde thema’s, maar ook om te ontspannen en mensen te leren kennen die je situatie begrijpen.

  • Waar? ARhus
  • Prijs? Gratis, zonder inschrijven
  • Meer info? Neem contact op met Dienst Samenleven

Overzicht mantelzorgcafés voorjaar 2020

     
donderdag 30 januari 2020 14u. tot 16u.   Thuiszorg: diensten aan huis - zorgcoaches 
donderdag 27 februari 2020  14u. tot 16u. 

Omgaan met onrust en agitatie Dienstencentrum Schiervelde 

donderdag 26 maart 2020 14u. tot 16u.

De zorgvolmacht - Notaris Viane Dienstencentrum De waterdam 

donderdag 30 april 2020  14u. tot 16u. Zorgverlof - Dienstencentum Ten Elsberge 
donderdag 28 mei 2020 14u. tot 16u Bezoek inloophuis 't Keerpunt 
dinsdag 23      juni  2020 14u. tot 16u Dag van de mantelzorger 
dinsdag 30       juli 2020 14u. tot 16u Zomerwandeling - Bergmolenbos 

Informatiefiche Mantelzorg

Duidelijke informatie krijgen, is belangrijk voor de mantelzorger. Vanaf het moment dat je de zorg opneemt voor een naaste, begint meteen ook de zoektocht naar antwoorden op heel wat zorgvragen. Als mantelzorger ben je vaak niet gekend bij de instanties en moet je daarom zelf actief op zoek gaan naar de juiste informatie voor jouw situatie en deze van de persoon waarvoor je zorgt.

Door het sterk versnipperde zorglandschap is het niet altijd gemakkelijk om een duidelijk overzicht te hebben van het bestaande zorgaanbod. Deze infofiche geeft een basisoverzicht van contactpunten waar je terecht kan met vragen.

De informatiefiche vind je terug op de mantelzorghub De Mantelare, een platform voor mantelzorgers. 

 partners mantelzorg

 

x
Kan ik je helpen?