Mantelzorg

Wat? 

Heel wat inwoners van Roeselare ondersteunen en helpen personen met een zorgnood. Denk maar aan ouders met een kind met een beperking, of iemand die dagelijks zorgt voor een partner met een chronische ziekte. Mensen die zorg opnemen voor iemand waarmee ze een persoonlijke band hebben zijn mantelzorgers.

Mantelzorg is niet evident, en heel wat mantelzorgers hebben ernaast nog een job en een gezin te onderhouden. Daarom wil Stad Roeselare haar mantelzorgers ondersteunen door het aanbieden van een mantelzorgpremie, het organiseren van mantelzorgcafés en praattafels. 

Mantelzorgcafé De Mantelare

Maandelijks wordt het mantelzorgcafé De Mantelare georganiseerd. Alle mantelzorgers van Roeselare zijn hier welkom, om na te denken en bij te leren over bepaalde thema’s, maar ook om te ontspannen en mensen te leren kennen die je situatie begrijpen.

  • Waar? ARhus
  • Prijs? Gratis, zonder inschrijven
  • Meer info? Neem contact op met Dienst Samenleven

 

Overzicht mantelzorgcafé najaar 2019 

Datum uur Thema
donderdag 26 september  19 u. tot 21 u.  Financiële ondersteuning voor de mantelzorger
donderdag 24 oktober   14 u. tot 16 u.  Levenslang wonen 
donderag 28 november  19 u. tot 21 u.  Lachsessie 
donderdag 19 december (voorlaatste donderdag)  14 u. tot 16u.  Opvangmogelijkheden in Roeselare 
donderdag 30 januari 2020 19 u. tot 21 u.  Thuiszorg: diensten aan huis - zorgcoaches 

Praattafels LIKE!  

Met LIKE! richten we ons specifiek op de werkende mantelzorger. We bekijken wat er al bestaat, wat er beter kan en waar er nog nood aan is. In 2019 organiseerden we acht praattafels, waar we samen op zoek gingen naar manieren om de dienstverlening voor werkende mantelzorgers in de stad te verbeteren. Daar kwamen thema’s aan bod als wonen, de balans tussen werk en leven, financiën, psychologische steun, opvang, praktische hulp, enz.

Naar aanleiding van de praattafels werd er een rapport opgemaakt. In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen uit de praattafels per thema samengevat.

                     partners mantelzorg

 

x
Kan ik je helpen?