Preventie polarisering en radicalisering

Wat? 

Tussen groepen mensen kunnen spanningen ontstaan die het samenleven in een stad, wijk of school bedreigen. De groter wordende diversiteit in de samenleving kan zorgen voor spanningen en versterkt het ‘wij’-‘zij’-denken. 

De Stad/gemeente dat 'wij'-'zij'-denken terug verminderen door de komende jaren verder inzetten op deze thema’s aan de hand van 3 pijlers: preventie, interventie en repressie.

Wil je meer informatie over het thema of over hoe je verder aan de slag kan binnen jouw klas, vereniging of buurt? Neem contact op met de consulent (de)radicalisering via samenleven [at] roeselare.be.

Preventie

  • Het bespreekbaar maken van de thema’s polarisatie en radicalisering.
  • Het ondersteunen van professionelen door het organiseren van vormingen en het uitwerken van een aanbod op maat.
  • Het ontwikkelen van een inspiratiegids om aan de slag te gaan met jongeren.
  • Het organiseren van activiteiten op school en daarbuiten (Challenge Day, Helden en Schurken)
  • Het werken aan verbinding in buurten.

Interventie

  • In samenwerking met verschillende partners, wordt bij personen die in een proces van mogelijke radicalisering zitten vroegtijdig ingegrepen. Dit door zowel het individu als het netwerk te ondersteunen of casematig te begeleiden.
  • Ingrijpen wanneer botsingen ontstaan door ongewenste polarisatie.

Repressie

  • Politie en justitie staan in voor opsporing, onderzoek en vervolging van strafbare feiten.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?