Parkeerplaats zorgverstrekkers voor/op jouw oprit

Wat? 

Zorgverleners vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Er gaat soms heel wat tijd verloren met het zoeken naar een geschikte parkeerplaats.

Het project Parkeer plus Zorg beoogt het werk en de mobiliteit van de zorgverleners gemakkelijker te maken door parkeerplaatsen op straat die gelegen zijn voor private inritten te laten gebruiken door zorgverleners, tijdens de uitvoering van de zorg.

De aanbieder van de parkeerplaats is een bewoner die vrijwillig de plaats voor zijn inrit (op het openbaar domein) beschikbaar stelt aan de zorgverleners. De aanbieder maakt dat kenbaar door een sticker zichtbaar aan zijn eigendom te bevestigen. Enkel een zorgverlener met een geldige Parkeer plus Zorg parkeerkaart voor zorgverleners kan op de plaats voor de inrit parkeren. Op de parkeerkaart moet verplicht het gsm-nummer van de zorgverlener genoteerd staan. Zodanig dat in geval van nood de zorgverstrekker kan opgebeld worden om zijn wagen te verplaatsen.

Indien de straat deel uitmaakt van de blauwe zone of de zone betalend parkeren dan dient de zorgverlener die zijn wagen parkeert noch een parkeerschijf te leggen noch te betalen. Dit wel op voorwaarde dat hij beschikt over een geldige parkeerkaart voor zorgverleners.

! Let op: deze parkeerkaart is niet dezelfde als de parkeerkaart voor zorgverstrekkers  die wordt uitgereikt door NV Parkeren. De parkeerkaart van NV Parkeren laat gebruikers niet toe om voor een private inrit te parkeren.

Voorwaarden: 

De bewoners die hun inrit ter beschikking stellen, moeten dit kenbaar maken door de Parkeer plus Zorg sticker zichtbaar op te hangen ter hoogte van hun eigendom. Dit moet ook gemeld worden aan Stad Roeselare via het online invulformulier of door de papieren versie van het invulformulier terug te bezorgen aan het onthaal van het Welzijnshuis.

De zorgverleners die gebruik willen maken van het systeem moeten in het bezit zijn van een RIZIV nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en een Parkeer plus Zorg parkeerkaart. Deze moet steeds zichtbaar voorliggen in de wagen. Ook het gsm-nummer van de zorgverlener moet hier verplicht op genoteerd worden.

Reglement

Hoe? 

Zorgverleners kunnen een parkeerkaart ontvangen via het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) of de organisatie waartoe ze behoren. Bewoners die hun parkeerplaats willen aanbieden, kunnen terecht bij hun zorgverlener. Zij beschikken over stickers en invulformulieren om te registreren. Deze formulieren en stickers liggen voor de zorgverleners ter beschikking aan het onthaal van Ten Elsberge (Mandellaan 101 - 8800 Roeselare). Bewoners kunnen terecht aan het onthaal van het Welzijnshuis om een sticker af te halen.

Prijs? 

Zowel de parkeerkaart als de sticker zijn gratis.

x
Kan ik je helpen?