Opwaardering dorpskern Beveren

Wat? 

Stad Roeselare investeert om de dorpskern van Beveren aangenamer te maken.

  • Groene dorpskern met extra veel bomen, struiken en zitbanken.
  • Comfortabele en veilige dorpskern voor voetgangers, inclusief verschillende ankerpunten voor mensen met een visuele beperking.
  • Huidige parkeerplaatsen, ruimte voor horecaterrassen en kermisattracties en het zicht en licht behouden.

 

Dit project heeft als doel om de identiteit van Beveren te versterken en kadert ook in de visie van de stad om in te zetten op een aantrekkelijk en groener Roeselare. Op een optimale manier creëren we ruimte voor belevingsgroen en een toegankelijke dorpskern. Aandacht voor de zwakke weggebruiker en het voorzien van voldoende fietsenstallingen zijn hierbij belangrijke doelstellingen.

Hoe? 

Na het paasbouwverlof krijgt het centrum van Beveren dus een 'make - over'. Het uitvoeren van dit project zal gebeuren in drie fasen om zo de hinder voor het doorgaand verkeer te beperken. 

  1. Fase 1 - affrezen printbeton 
  2. Fase 2 - heraanleg wandel- en groenzones
  3. Fase 3 - asfalteren van het wegdek