Inname openbaar domein door particulier/bedrijf/aannemer/stadsdienst

Wat? 

In sommige gevallen is het niet nodig om een vergunning aan te vragen. Zie de rubriek 'Uitzonderingen' verder op deze pagina.

Vraag hier je vergunning aan voor:

Een vergunning wijzigen of verlengen

Hier kan je een lopende vergunning wijzigen/verlengen (niet van toepassing voor evenementen of het plaatsen van een verkoop-of publiciteitsstand).

Voorwaarden: 

Vraag tijdig een vergunning aan

 • Dossier met verkeershinder => 10 dagen vóór datum van inname
 • Dossier zonder verkeershinder => minstens 1 dag vóór datum van inname

Extra voorwaarden voor het kernwinkelgebied

 • Geen inname openbaar domein op zaterdag, zondag en feestdagen.
 • Geen inname tijdens koopdagen, evenementen, soldenperiodes, eindejaar (juli, december, januari).
 • Inname gebeurt voor eigen gevel.
 • Steeds vrije doorgang van 1,5 meter voor voetgangers vrijhouden.
 • Geen inname mogelijk voor werfvoertuigen (tenzij op de voorziene parkeerstroken).

Inname met verkeershinder

 • Als je inname verkeershinder veroorzaakt, moet je de buurt informeren.
  Hoe en wanneer dit moet, wordt in de vergunning bepaald. Raadpleeg hiervoor het politiereglement (art. 2.7).
 • De signalisatie plaats je volgens het verkeersreglement.
Wat meebrengen? 

Voor het aanvragen van een vergunning heb je best volgende zaken bij de hand:

 • Adres van de locatie of plaats waar de inname zal plaatsvinden.
 • Rijksregisternummer (achterkant identiteitskaart) of ondernemingsnummer.
 • Signalisatieplan + naam van de signalisatieverantwoordelijke (als er verkeershinder wordt veroorzaakt).

 

Bij verlenging of wijziging vermeld je steeds het dossiernummer van de eerste vergunning.

Prijs? 

Een inname kost €0,50/m²/dag, met een minimum van 5 euro per aanvraag*. Je krijgt een betalingsverzoek na de start van je inname.

*zie 'Uitzonderingen'.

Uitzonderingen: 

Wanneer moet je geen vergunning aanvragen?

Als volgende voorwaarden allemaal gelden voor jouw inname, is een vergunning aanvragen niet nodig:

 • Je inname duurt maximaal twee dagen.
 • Je inname is niet in in de blauwe zone of zone betalend parkeren.
 • Je neemt het openbaar domein niet in voor een evenement of handelsactiviteit.
 • Je veroorzaakt geen hinder voor
  • het verkeer
  • andere manifestaties, bv. wielerwedstrijd, rally of rommelmarkt (zie GIPOD-databank)
  • andere werken, bv. wegenwerken, rioleringswerken, ... (zie GIPOD-databank)

Wat betekent geen hinder?

 • Je neem het openbaar domein in op een plaats waar normaal auto’s of motorvoertuigen mogen staan.
 • Je neem het voetpad in, maar:
  • voetgangers kunnen veilig en reglementair hun weg verderzetten
  • voetgangers kunnen veilig oversteken
 • Je neemt het fietspad niet in.
 • Je neemt het openbaar domein niet in op een plaats waar die al ingenomen wordt.
  Dit kan je weten:
  • via de GIPOD-databank,
  • via de andere manieren van kennisgeving (een kennisgevingsbrief, verbodsborden die geplaatst zijn). Die werken hebben ALTIJD voorrang
Regelgeving: 

Je veroorzaakt hinder, maar vroeg geen vergunning aan.
Wat zijn de gevolgen?

 • Jij alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Je betaalt alle schade en kosten die er zijn.