Inname openbaar domein | werken met opbraak

Wat? 

Moet je werken uitvoeren waarvoor je het openbaar domein* opbreekt?

Bijvoorbeeld:

 • Je moet wegenwerken uitvoeren voor Stad Roeselare en je wil starten met de werken.

Dan heb je een vergunning nodig. Je moet ook de nodige signalisatie aanbrengen die verplicht is volgens het verkeersreglement.

 

*Wat is het openbaar domein?

 • Alle delen van de openbare weg:
  bijvoorbeeld: rijbaan, voetpad, stoep, fietspad, parkeerstroken,gelijkgrondse en verhoogde bermen
 • Alle publieke ruimten:
  bijvoorbeeld: pleinen, parkings,…
Hoe? 
 • Vraag de vergunning online aan 10 dagen vóór de datum van inname.
 • Je krijgt de vergunning:
  • de dag zelf als je werken geen verkeershinder veroorzaken
   (de aanvraag moet je wel doen vóór 12 u. 's middags),
  • binnen 10 dagen na aanvraag als je werken verkeershinder veroorzaken.
 • Veroorzaak je verkeershinder? Dan moet je:
  • een signalisatieplan voorleggen,
  • de buurt informeren over de verkeershinder.

Meer weten?

 

Hoe wijzig je de vergunning?

 • Duren de werken langer dan voorzien? Dan kan je een verlenging aanvragen, als je vergunning nog niet verlopen is.
 • Kan je de werken toch niet uitvoeren in de periode die op de vergunning staat? Dan kan je een wijziging aanvragen.
Wat meebrengen? 
 • Adres van de plaats waar je het openbaar domein gebruikt.
 • Je rijksregisternummer of ondernemingsnummer.
 • Het signalisatieplan, als de werken verkeershinder veroorzaken.
 • De naam van de signalisatieverantwoordelijke.
 • Het dossiernummer van de oorspronkelijke vergunning, als je de vergunning wil verlengen of wijzigen.

 

Prijs? 
 • 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 5 euro/dag.
 • Een betalingsverzoek (overschrijvingsformulier) wordt opgestuurd.
Uitzonderingen: 

Wanneer moet je geen vergunning aanvragen?

Indien volgende vier voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld, is een vergunning aanvragen niet nodig:

 1. Je neemt het openbaar domein maximaal twee dagen in.
 2. Je neemt het openbaar domein niet in in blauwe zone of zone betalend parkeren.
 3. Je neemt het openbaar domein in voor werken (niet voor evenementen, handelsactiviteiten):
  • bv. je plaatst een puincontainer of hoogtewerker op straat,
  • bv. je lost bouwmateriaal of ander materiaal (zoals zand, grind, of brandhout- op straat en je haalt het diezelfde dag weg.
 4. Je veroorzaakt geen hinder voor:
  • het verkeer,
  • manifestaties (zoals wielerwedstrijd, rally of rommelmarkt),
  • werken (wegenwerken, werken aan waterleiding...).

 

Wat betekent GEEN hinder?

 • Je neemt het openbaar domein in op een plaats waar normaal auto's of motorvoertuigen staan.
 • Je neemt het voetpad in, maar:
  • voetgangers kunnen veilig en reglementair hun weg verderzetten,
  • voetgangers kunnen veilig oversteken.
 • Je neemt het fietspad niet in (wordt altijd als hinder beschouwd).
 • Je neemt het openbaar domein niet in op een plaats waar die al ingenomen wordt.
  Dit kan je weten:
  • via de GIPOD-databank
  • via de andere manieren van kennisgeving
   bijvoorbeeld: een kennisgevingsbrief, verbodsborden die geplaatst zijn.

Die werken hebben ALTIJD voorrang

 

Je veroorzaakt hinder, maar vroeg geen vergunning aan. Wat zijn de gevolgen?

 • Jij alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Je betaalt alle schade en kosten als die er zijn.