Inname openbaar domein door/voor nutsmaatschappijen

Voorwaarden: 

Vraag volledig en tijdig een vergunning aan

 • 10 dagen vóór datum van inname.
 • Bij een onvolledige aanvraag kan de stad jouw aanvraag onvoldoende beoordelen.
  Je dossier wordt pas behandeld na het ontvangen van alle nodige informatie (alle vakken met * moeten ingevuld worden in het formulier). Alle andere informatie kan je tot vijf werkdagen vóór de start van de werken doorgeven via openbaardomein [at] roeselare.be

Signalisatie(plan)

 • De signalisatie moet altijd volgens het verkeersreglement geplaatst worden.
 • Het signalisatieplan moet duidelijk de plaats van de werken en alle te plaatsen verkeerstekens, verkeerslichten en omleidingen aanduiden.
 • Wij verwijzen ook naar het ‘Ministerieel besluit over 'het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg’ van 7 mei 1999 voor het correct opstellen van jouw signalisatieplan.

Extra voorwaarden in het kernwinkelgebied

 • Geen inname openbaar domein op zaterdag, zondag en feestdagen.
 • Geen inname tijdens koopdagen, evenementen, soldenperiodes, eindejaar (juli, december, januari).
 • Inname gebeurt voor eigen gevel.
 • Steeds vrije doorgang van 1,5 meter voor voetgangers vrijhouden.
 • Geen inname mogelijk voor werfvoertuigen (tenzij op de voorziene parkeerstroken).