Inname openbaar domein | jaarvergunning

Wat? 

Een jaarvergunning kan aangevraagd worden door nutsmaatschappijen en aannemers/onderaannemers die werken uitvoeren in opdracht van de stad. Dit geldt voor alle innames omwille van het uitvoeren van werken:

  • Zonder hinder en zonder opbraak, voor een maximale inname van 40m² en een maximumduur van 5 kalenderdagen.
  • Zonder hinder en met opbraak, voor een maximale inname van 12m² (= oppervlakte opbraak) en een maximumduur van 5 kalenderdagen.
  • Met hinder en zonder opbraak, voor zover de inname een vrije doorgang laat voor het gemotoriseerd verkeer van minimaal 3 meter en de inname maximaal 1 kalenderdag duurt.
Voorwaarden: 

Bij het indienen van een aanvraag tot jaarvergunning bevestig je uitdrukkelijk alle reglementering (zowel lokaal als bovenlokaal) die betrekking kan hebben op de uit te voeren werken te kennen én deze te zullen naleven.

Bij een onvolledige aanvraag kan de stad jouw aanvraag onvoldoende beoordelen. Je dossier wordt pas behandeld na het ontvangen van de nodige info. 

Elke inname die wordt uitgevoerd met de jaarvergunning moet gemeld worden aan de stad via od [at] roeselare.be.

Hoe? 

Je vraagt de vergunning online aan.

Prijs? 

De jaarvergunning is gratis en enkel geldig op het grondgebied van Stad Roeselare.

Regelgeving: