Inname openbaar domein door particulier/bedrijf/aannemer/stadsdienst

Wat? 

In sommige gevallen is het niet nodig om een vergunning aan te vragen. Zie de rubriek 'Uitzonderingen' verder op deze pagina.

Vraag hier je vergunning aan voor:

Het uitvoeren van werken 
bv. plaatsen van een container, stelling, kraan, hoogtewerker; parkeren van (bestel)wagens; stockeren van bouwmaterialen

Verhuizen/leveren van meubels 

Reserveren van parkeerplaats voor ceremoniewagens 
n.a.v. jubileum, huwelijk of begrafenis

Organiseren van een evenement of manifestatie 
bv. culturele manifestatie of stoet, concert, sportwedstrijd (bv. rally of koers), wijkfeest

Plaatsen van een verkoop- of publiciteitsstand 
bv. een promotiestand, banner of reclamebord

Een vergunning wijzigen of verlengen

Hier kan je een lopende vergunning wijzigen/verlengen (niet van toepassing voor evenementen of het plaatsen van een verkoop-of publiciteitsstand).

Voorwaarden: 

Vraag tijdig een vergunning aan

 • dossier met hinder => 10 dagen vóór datum van inname
 • dossier zonder hinder => kan in principe de dag zelf

Extra voorwaarden voor het kernwinkelgebied

 • geen inname openbaar domein op zaterdag, zondag en feestdagen
 • geen inname tijdens koopdagen, evenementen, soldenperiodes, eindejaar (juli, december, januari)
 • inname gebeurt voor eigen gevel
 • steeds vrije doorgang van 1,5 meter voor voetgangers vrijhouden
 • geen inname mogelijk voor werfvoertuigen (tenzij op de voorziene parkeerstroken)

Inname met verkeershinder

 • Als je inname verkeershinder veroorzaakt, moet je de buurt informeren.
  Hoe en wanneer dit moet, wordt in de vergunning bepaald. Je kan daarvoor het politiereglement (art. 2.7) raadplegen.
 • De signalisatie dient steeds te worden aangebracht volgens het verkeersreglement.
Wat meebrengen? 

Voor het aanvragen van een vergunning heb je best bij de hand:

 • Adres van de locatie of plaats waar de inname zal plaatsvinden
 • Rijksregisternummer (achterkant identiteitskaart) of ondernemingsnummer
 • Signalisatieplan + naam van de signalisatieverantwoordelijke (als er verkeershinder wordt veroorzaakt)

 

Bij verlenging of wijziging: steeds het dossiernummer van de eerste vergunning vermelden.

Prijs? 

Een inname kost €0,50/m²/dag, met een minimum van 5 euro per aanvraag*. Je krijgt een betalingsverzoek na de start van je inname.

*zie 'Uitzonderingen'.

Uitzonderingen: 

Wanneer moet je geen vergunning aanvragen?

Als volgende voorwaarden allemaal gelden voor jouw inname, is een vergunning aanvragen niet nodig:

 • Je inname duurt maximaal twee dagen.
 • Je inname is niet in in de blauwe zone of zone betalend parkeren
 • Je neemt het openbaar domein niet in voor een evenement of handelsactiviteit
 • Je veroorzaakt geen hinder voor
  • het verkeer
  • andere manifestaties, bv. wielerwedstrijd, rally of rommelmarkt (zie GIPOD-databank)
  • andere werken, bv. wegenwerken, rioleringswerken, ... (zie GIPOD-databank)

Wat betekent geen hinder?

 • Je neem het openbaar domein in op een plaats waar normaal auto’s of motorvoertuigen mogen staan
 • Je neem het voetpad in, maar:
  • voetgangers kunnen veilig en reglementair hun weg verderzetten
  • voetgangers kunnen veilig oversteken
 • Je neemt het fietspad niet in
 • Je neemt het openbaar domein niet in op een plaats waar die al ingenomen wordt.
  Dit kan je weten:
  • via de GIPOD-databank,
  • via de andere manieren van kennisgeving (een kennisgevingsbrief, verbodsborden die geplaatst zijn). Die werken hebben ALTIJD voorrang
Regelgeving: 

Je veroorzaakt hinder, maar vroeg geen vergunning aan.
Wat zijn de gevolgen?

 • Jij alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk
 • Je betaalt alle schade en kosten die er zijn

 

Politiereglement

Belastingreglement