Inname openbaar domein door/voor nutsmaatschappijen

Voorwaarden: 

Vraag volledig en tijdig een vergunning aan

 • 10 dagen vóór datum van inname
 • Bij een onvolledige aanvraag kan de stad jouw aanvraag onvoldoende beoordelen.
  Je dossier wordt pas behandeld na het ontvangen van alle nodige informatie (alle vakken met * moeten ingevuld worden in het formulier). Alle andere informatie kan je tot 5 werkdagen vóór de start van de werken doorgeven via openbaardomein [at] roeselare.be

Signalisatie(plan)

 • De signalisatie moet altijd volgens het verkeersreglement geplaatst worden
 • Het signalisatieplan moet duidelijk de plaats van de werken en alle te plaatsen verkeerstekens, verkeerslichten en omleidingen aanduiden.
 • Wij verwijzen ook naar het ‘Ministerieel besluit over 'het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg’ van 7 mei 1999 voor het correct opstellen van uw signalisatieplan.

Extra voorwaarden in het kernwinkelgebied

 • geen inname openbaar domein op zaterdag, zondag en feestdagen
 • geen inname tijdens koopdagen, evenementen, soldenperiodes, eindejaar (juli, december, januari)
 • inname gebeurt voor eigen gevel
 • steeds vrije doorgang van 1,5 meter voor voetgangers vrijhouden
 • geen inname mogelijk voor werfvoertuigen (tenzij op de voorziene parkeerstroken)