Overzicht soorten innames

Wat? 

Ik wil op straat iets doen of uitvoeren = inname of gebruik van het openbaar domein. Dit bevat alle delen van de openbare weg (rijbaan, voetpad, stoep, fietspad, gelijkgrondse en verhoogde bermen), alsook alle andere publieke ruimten, zoals pleinen, parkings, parkeerstroken,…

Soorten innames

Inname van het openbaar domein voor werken (zonder opbraak) 

 • Je wil een container op straat plaatsen.
 • Je wil een stelling op het voetpad plaatsen.
 • Je wil bouwmaterialen, een big bag, een kraan, een hoogtewerker, enz. tijdelijk op het openbaar weg plaatsen (bouwwerf gedeeltelijk op openbare weg).
 • Je wil de bestelwagen voor de deur van de klant parkeren op een voorbehouden plaats.
 • Je wil meubels, kasten, een keuken, enz. laten leveren op een voorbehouden plaats.

Inname van het openbaar domein voor werken met opbraak

 • Je werd door de stad aangesteld voor het uitvoeren van wegenwerken en je wil de werken opstarten.

Organiseren van een evenement of manifestatie

 • Je wil een culturele manifestatie, concert, stoet organiseren.
 • Je wil een sportwedstrijd, autorally, vinkenzetting,… organiseren.
 • Je wil een wijkfeest, straatfeest, een speelstraat, rommelmarkt organiseren.

Reserveren van parkeerplaats voor verhuis

 • Je wil vóór jouw nieuwe woonst parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen.

Reserveren van parkeerplaats voor ceremoniewagens

 • Je wil voorbehouden parkeerplaatsen naar aanleiding van een jubileum, huwelijk, begrafenis,…

Plaatsen van een verkoop- of publiciteitstand

 • Je wil een promotiestandje, een banner, een reclamebord,… vóór jouw winkel plaatsen.

Aanvragen van een jaarvergunning

 • Je kan dit enkel aanvragen als nutsmaatschappij of (onder)aannemer die werken uitvoert in opdracht van de stad.
Voorwaarden: 
 • De algemene regel is: tijdig een vergunning aanvragen en toelating bekomen van de stad.
 • Signalisatie dient steeds te worden aangebracht overeenkomstig het verkeersreglement.
Hoe? 
Wat meebrengen? 

Voor het aanvragen van een vergunning heb je best bij de hand:

 • Adres van de locatie of plaats waar de inname zal plaatsvinden.
 • Rijksregisternummer (achterkant identiteitskaart) of ondernemingsnummer.
   
Prijs? 
 • Afhankelijk van de soort inname, voor commerciële redenen of niet, de oppervlakte van de inname en de duur ervan, dient er al dan niet betaald te worden.
 • Als er betaald moet worden, bedraagt het tarief € 0,50/m2/dag met een minimum van € 5/aanvraag. Een betalingsverzoek wordt opgestuurd na de inname.
Uitzonderingen: 

Wanneer moet je geen vergunning aanvragen?

Indien volgende vier voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld, is een vergunning aanvragen niet nodig:

 1. Je neemt het openbaar domein maximaal twee dagen in.
 2. Je neemt het openbaar domein niet in in blauwe zone of zone betalend parkeren.
 3. Je neemt het openbaar domein in voor werken (niet voor evenementen, handelsactiviteiten)
  bv. je plaatst een puincontainer of hoogtewerker op straat
  bv. je lost bouwmateriaal of ander materiaal (zoals zand, grind, of brandhout- op straat en je haalt het diezelfde dag weg.
 4. Je veroorzaakt geen hinder voor:
  het verkeer
  manifestaties (zoals wielerwedstrijd, rally of rommelmarkt)
  werken (wegenwerken, werken aan waterleiding...).

Wat betekent GEEN hinder?

 • Je neemt het openbaar domein in op een plaats waar normaal auto's of motorvoertuigen staan.
 • Je neemt het voetpad in, maar:
  • voetgangers kunnen veilig en reglementair hun weg verderzetten
  • voetgangers kunnen veilig oversteken.
 • Je neemt het fietspad niet in (wordt altijd als hinder beschouwd).
 • Je neemt het openbaar domein niet in op een plaats waar die al ingenomen wordt.
  Dit kan je weten:
  • via de GIPOD-databank,
  • via de andere manieren van kennisgeving (een kennisgevingsbrief, verbodsborden die geplaatst zijn). Die werken hebben ALTIJD voorrang

 

Regelgeving: 

Je veroorzaakt hinder, maar vroeg geen vergunning aan.

Wat zijn de gevolgen?

 • Jij alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Je betaalt alle schade en kosten als die er zijn.