Stationsplein | Voetgangerszone

Wat? 

De voetgangerszone Stationsplein wordt afgebakend door de Hendrik Consciencestraat, Sint-Amandsstraat, spoorweg/NMBS Station, Gasstraat en Ooststraat.

  • In deze zone wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden tussen 11.30 u. en 6 u. Laden en lossen moet gebeuren tussen 6 u. en 11.30 u. Bepaalde categorieën gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om buiten deze venstertijd de voetgangerszone te betreden.
  • Gemotoriseerd verkeer kan de voetgangerszone enkel via de Hendrik Consciencestraat betreden. De toegang wordt er geregeld door middel van een verzinkbare paal. Binnen de venstertijd (tussen 6 u. en 11.30 u.) is deze paal automatisch verzonken. Buiten deze venstertijd kan de paal bediend worden indien men beschikt over een vergunning. In geval de zone door omstandigheden niet toegankelijk is via de Hendrik Consciencestraat kan op een gelijkaardige manier de toegang verzekerd worden via de Gasstraat.
Hoe? 

Als je voldoet aan één van de voorwaarden, kan je een vergunning aanvragen via het online formulier (doorklikken op de voorwaarde die van toepassing is) of aan het Balieplein in het stadhuis.

Regelgeving: 
  • In de voetgangerszones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.
  • De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden. Ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.
  • In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.
  • Het spelen is toegelaten.
  • Parkeren in de voetgangerszones is verboden.
  • Het volledige reglement vind je via deze link.