Poststraat | Autovrij/-luw gebied

Wat? 

Het autovrij gebied Poststraat omvat de volledige Poststraat, vanaf Polenplein tot Ooststraat.

  • In deze zone is in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden, op schooldagen tussen 8 u. en 17.30 u. Bepaalde categorieën gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om deze zone te betreden.
  • Gemotoriseerd verkeer kan de Poststraat enkel via de kant Polenplein inrijden. Het verlaten van de Poststraat gebeurt via de Ooststraat. De toegang tot de Poststraat wordt geregeld door middel van een verzinkbare paal. Op niet-schooldagen en op schooldagen tussen 17.30 u. en 8 u. is de paal automatisch verzonken. Op schooldagen tussen 8 u. en 17.30 u. kan de paal bediend worden indien men beschikt over een vergunning.
Hoe? 

Als je voldoet aan één van de voorwaarden, kan je een vergunning aanvragen via het online formulier (doorklikken op de voorwaarde die van toepassing is) of aan het Balieplein in het stadhuis.

Regelgeving: 
  • In de autovrije/-luwe gebieden wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden. Bepaalde gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om door een autovrij/-luw gebied te rijden.
  • Fietsers hebben steeds toegang tot alle autovrije/-luwe gebieden in Roeselare.
  • In de autovrije/-luwe gebieden is parkeren verboden.
  • Het volledige reglement vind je via deze link.