Botermarkt | Autovrij/-luw gebied

Wat? 

Het autovrij gebied Botermarkt wordt gevormd door de 'spie Botermarkt'. Dit is de zone begrensd door de gevels van huisnummer 2 t.e.m. 22, huisnummer 1 t.e.m. 17 en de westelijke rand van de cirkelvormige parking.

  • In deze zone is in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (24/24 uur, 7/7 dagen). Bepaalde categorieën gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om deze zone te betreden.
  • De toegang tot de zone Botermarkt wordt geregeld door middel van een verzinkbare paal. De paal kan bediend worden indien men beschikt over een vergunning.
Hoe? 

Als je voldoet aan één van de voorwaarden, kan je een vergunning aanvragen via het online formulier (doorklikken op de voorwaarde die van toepassing is) of aan het Balieplein in het stadhuis.

Regelgeving: 
  • In de autovrije/-luwe gebieden wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden. Bepaalde gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om door een autovrij/-luw gebied te rijden.
  • Fietsers hebben steeds toegang tot alle autovrije/-luwe gebieden in Roeselare.
  • In de autovrije/-luwe gebieden is parkeren verboden.
  • Het volledige reglement vind je terug via deze link.