Busstation | Autovrij/-luw gebied

Wat? 

Het autovrij gebied Busstation situeert zich tussen de Beversesteenweg, de Ardooisesteenweg, de Jules Lagaelaan en de spoorweg/het NMBS Station.

  • In deze zone is in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden, 24/24 uur, 7/7 dagen. Bepaalde categorieën gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om deze zone te betreden.
  • De controle van het autovrij gebied Busstation gebeurt door middel van een ANPR-camera. Deze camera is actief 24/24 uur, 7/7 dagen.
Hoe? 

Als je voldoet aan één van de voorwaarden, kan je een vergunning aanvragen via het online formulier (doorklikken op de voorwaarde die van toepassing is) of aan het Balieplein in het stadhuis.

Uitzonderingen: 

Hoogdringendheid of overmacht?

  • Heb je geen vergunning, maar reed je door hoogdringendheid of overmacht toch in de zone? Dan kan je een regularisatie of schikking vragen voor je overtreding. De aanvraag moet je voor de volgende werkdag om 23 u. in orde brengen via dit online aanvraagformulier.
  • De hoogdringendheid of overmacht moet je met de nodige bewijsstukken motiveren. Onoplettendheid wordt nooit aanvaard als een geval van hoogdringendheid of overmacht.
  • Als je mogelijk recht hebt op een vergunning, maar het kenteken van je voertuig nog niet gekend is bij de stad, kan je ook een regularisatie aanvragen tot de volgende werkdag om 23 u.
Regelgeving: 
  • In de autovrije/-luwe gebieden wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden. Bepaalde gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om door een autovrij/-luw gebied te rijden.
  • Fietsers hebben steeds toegang tot de autovrije/-luwe gebieden in Roeselare.
  • In de autovrije/-luwe gebieden is parkeren verboden.
  • Het volledige reglement vind je terug via deze link.