Elk Telt – Subsidies welzijnsbeleid

Wat? 

Dit reglement biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen.

Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities in Roeselare. Het reglement stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare. 

Afhankelijk van je vraag kun je als organisatie drie verschillende vormen van ondersteuning aanvragen:

  1. Ondersteuning voor het inkopen van procesbegeleiding: om je team te versterken in het omgaan met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
  2. Een subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak binnen je organisatie: subsidie met personeelsinzet, voor maximum 24 maanden.
  3. Een kleinschalige projectsubsidie: een eenmalige toelage van maximum € 4.000, geen personeelsinzet, voor maximum 16 maanden.
Voorwaarden: 

De indiener van het project heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan het stedelijk welzijnsoverleg (netwerkmomenten 'Elk Telt').

Hoe? 

Beoordeel mee

Ingediende projecten worden publiek bekendgemaakt voor advies in de periode mei – juni:

  • Het coördinatieteam stelt in de periode mei-juni een extern expert voor elk van de thema’s aan om de projecten onafhankelijk een beoordeling te geven. 
  • Doordat een publiek netwerkmoment door de coronamaatregelen niet mogelijk is, kan je nu digitaal advies geven over de projecten.
  • Het coördinatieteam formuleert tegen 15 juni een niet-bindend gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing tegen eind juni. Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf september. 
x
Kan ik je helpen?