Info, advies en doorverwijs

Wat? 

Er bestaan heel wat organisaties die je willen en kunnen helpen. Maar soms verlies je de weg in een wirwar van welzijnsdiensten en -organisaties.
In het Welzijnshuis willen we je graag wegwijs maken. Onze medewerkers geven informatie over je sociale rechten en plichten, helpen je met het invullen van papieren en formulieren en verwijzen je (indien nodig) door naar een andere dienst die je verder kan helpen.

Voorwaarden: 

Het Welzijnshuis is er voor alle inwoners van Roeselare die vragen hebben over:

 • Meldpunt kinderopvang: aanvragen kindcode
 • Algemene administratieve ondersteuning op alle levensdomeinen (onderwijs, gezondheid, ...):
  • hulp bij het invullen van allerlei formulieren
  • hulp om een brief te schrijven
  • hulp om brieven en formulieren te begrijpen​
 • Sociale zekerheid:
  • ​​pensioen
  • inkomensgarantie ouderen
  • tegemoetkomingen Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • kinderbijslag
  • kraamgeld
  • parkeerkaart
  • hulp bij aanvragen en bij problemen
 • Stadssubsidies
 • Behandeling van de aanvraag voor een sociale vermindering of vrijstelling (sociaal telefoontarief, ...)
 • Juridische ondersteuning: Luisteren naar het probleem. Indien nodig: advies geven of doorverwijzen naar een dienst voor verdere hulp.
 • Studietoelagen: aanvragen en hulp bij problemen
 • Crisishulp (thuisloosheid)
 • Behandelen algemene hulpvragen
 • Aanvraag vrijetijdspas
 • Noodhulp
 • Zitdagen 
Hoe? 

Je bent altijd welkom! Stel je vragen aan de balie en indien nodig behandelen we je vraag verder in een aparte gespreksruimte. We hebben ook veel folders, brochures en documentatie om mee te nemen.

Prijs? 

Onze dienstverlening is altijd gratis.