Lokaal Sociaal Beleid

Wat? 

Het (decreet) lokaal sociaal beleid (2004) wil de toegang van elke burger tot de economische, sociale en culturele grondrechten waarborgen. Het gaat onder meer om het recht op menswaardig leven, arbeid, onderwijs en kwaliteitsvolle huisvesting. Om zulke punten te realiseren is zowel voor het lokaal bestuur, de derde actoren als voor de burger een belangrijke taak weggelegd. Het is dan ook van groot belang dat al de private welzijnsorganisaties goed samenwerken en het aanbod zowel op elkaar als op de behoeften van de bevolking afstemmen.

Elk Telt

In Roeselare vertaalt dit beleid zich concreet in Elk Telt. Iedereen telt mee. Of je nu kansen geeft of grijpt. Samen met jou groeit een warm Roeselare. Meer info? Stuur een mail naar beleidsontwikkelingmen [at] roeselare.be.

Elk Telt biedt ook ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, in de vorm van subsidies.

Wil je uitnodigingen ontvangen voor netwerkmomenten van Elk Telt? Abonneer je hier op updates over Elk Telt.

4 pijlers

Het werken aan lokaal sociaal beleid bestaat uit 4 grote pijlers:

  1. Het Stadsbestuur en het O.C.M.W. spelen een belangrijke rol in het sociaal beleid van de stad.
  2. Een 'sociaal huis' (voor Roeselare is dit het Welzijnshuis) moet ervoor zorgen dat je duidelijk weet waar je met welke vraag terecht kan. Het is de bedoeling dat je zo minder van het kastje naar de muur gestuurd wordt.
  3. De burger kan zijn zeg doen en moet mee kunnen beslissen over het sociaal beleid van de stad. Dit is wat we bedoelen met 'participatie' van de burger aan het sociaal beleid.
  4. Stadsbestuur en O.C.M.W. krijgen een sturende rol in het lokaal sociaal beleid, maar ze staan niet alleen in het lokaal sociaal beleid. Het Stadsbestuur en het O.C.M.W. moeten samenwerken met de sociale organisaties en verenigingen. De sociale organisaties en verenigingen moeten ook meer samenwerken onder elkaar. Op deze manier wordt vermeden dat organisaties en verenigingen te veel hetzelfde aanbieden en dat er op andere vlakken in de stad niets gebeurt.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?