Subsidies welzijnsbeleid 'Elk Telt'

Wat? 

Dit reglement heeft als doel de ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, sociale participatie, … en door financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/coaching.

Elke organisatie die werkt rond welzijn, kan financiële tegemoetkoming krijgen voor een project dat:

 • Focust op armoede, gezondheid, opvoeding, integratie.
 • Een knelpunt/probleemanalyse maakt.
 • Een duidlijke en meetbare doelstelling heeft.
 • Een samenwerking met een of meer partners nastreeft.
 • De participatie van de doelgroep ambieert.
 • Duurzaamheid beoogt.
 • Een duidelijke begroting (kosten/baten creatieve oplossingen) voorlegt.
   

Hieronder vind je een overzicht van de goedgekeurde projecten:

 • Project 18+ ('t Hope)
 • En route (Samenwerking MKKJ)
 • Ntime (Zorgbedrijf)
 • Ondersteuning ervaringsdeskundigenheid binnen herstelacademie (BW Roeselare-Tielt)
 • GGZ Kom Af (inloophuis De Kom-Af)
 • Educatieve moestuin (OKAN Roeselare)
 • Praatwijzer (Samenlevingsopbouw)
 • Goed begonnen allemaal gewonnen (samenwerking Arkorum, Stedelijk basisonderwijs en GO!)
 • Schakelklas Roeselare WE DO! (Schakelklas Roeselare)
 • Doe je mee op school (Vrije Centrumschool Roeselare)
 • Drie keer kansen bevorderen (Arkorum - Sint-Lutgart)
 • Opstap na school (Samenwerking Brede School)
 • Beresterk (groep Intro en Arktos)
 • Buurtgericht netwerk TOFvantinneke (VOC Op Stap)
 • Kangoeroe (Zorgbedrijf)
 • Telex (Onze Kinderen)
Voorwaarden: 

De indiener van het project heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan het stedelijk welzijnsoverleg (netwerkmomenten 'Elk Telt').

Hoe? 

Een organisatie kan jaarlijks een projectsubsidie aanvragen.
Meer info via beleidsontwikkelingmens [at] roeselare.be 

x
Kan ik je helpen?