Vormingsaanbod Largo

Wat? 

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden binnen de Provincie West-Vlaanderen ambulante hulp aan mensen met psychologische en/of psychiatrische problemen. Daarnaast bieden ze preventieve ondersteuning in verband met thema's in het verlengde van hun hulpverleningsopdracht. Bijzondere aandacht gaat naar TAD (tabak, alcohol en drugs) en suïcide. 

De preventiewerking TAD heeft als taak de omgeving van (mogelijke) gebruikers deskundig te maken in het omgaan met middelengebruik. De suïcidepreventiewerkers hebben als doel hulpverleners en professionelen te ondersteunen, vormen en coachen in het voorkomen van en omgaan met suïcide. Om dit te bereiken is structurele preventie noodzakelijk: gericht op lange termijn, planmatig en beleidsgericht. Daarnaast wensen ze beide thema's meer bespreekbaar te maken. Middelen- en suïcidepreventie zijn immers een zaak van iedereen die onze maatschappij een warm hart toedraagt.

Vanuit hun ervaring en expertise op deze domeinen bieden zij jaarlijks een aantal vormingssessies aan, gericht naar verschillende doelgroepen.

Bijlagen: