Arbeidstrajectbegeleiding

Wat? 

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor arbeidstrajectbegeleiding van OCMW Roeselare moet je cliënt zijn bij het OCMW.