Inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (IVT/IT)

Wat? 

Als je een handicap hebt, kun je moeilijkheden hebben om voor een inkomen te zorgen. Het kan zijn dat je niet méér kan verdienen dan 1/3de van wat een gezonde persoon kan verdienen. Ben jij in die situatie, dan kun je recht hebben op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Als je een handicap hebt, heb je vaak extra kosten om jezelf te behelpen (voor jouw eten, woning, vervoer, …) De integratietegemoetkoming helpt je om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden: 
 • Je bent tussen 21 en 65 jaar (er zijn enkele uitzonderingen).
 • Je hebt een handicap.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  Indien je niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister maar wel in een ander register (vreemdelingenregister, …) kun je, als je werkelijk in België verblijft, toch onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming ontvangen.
 • Je bent in België gedomicilieerd en je woont er ook effectief. Onder bepaalde voorwaarden kun je de tegemoetkomingen ook ontvangen, al dan niet tijdelijk, in het buitenland.
 • Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met jouw inkomen en dat van je partner.
Hoe? 
 • Je kunt de tegemoetkomingen zelf aanvragen via de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, via jouw ziekenfonds of in het Welzijnshuis.
Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart van de zorgbehoevende.
 • Naam en adres huisarts van de zorgbehoevende.
 • Rekeningnummer van de zorgbehoevende.
 • Klevertje mutualiteit van de zorgbehoevende.
Prijs? 

De bedragen die je eventueel kunt ontvangen, zijn afhankelijk van een aantal factoren:

 • De categorie waartoe je behoort.
 • De inkomsten van jezelf en jouw partner.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?