Leerwerkplaats Doe-Kit

Wat? 

logo's

 

Het Welzijnshuis Roeselare beschikt over een eigen leerwerkplaats Doe-Kit waar aan de werkzoekende vorming en werkervaring wordt aangeboden en de arbeidsattitudes worden versterkt. Het gaat over een werkervaringstraject op maat bestaande uit werkopdrachten en vorming van minimum 10 tot maximum 25 uren per week en dit over een periode van maximum 6 maand.

In de werkplek voert men in groep of individueel diverse opdrachten uit: tuinonderhoud, schrijnwerkersopdrachten, kleine klusjes, fietsherstellingen, opruim- en verhuiswerken, schilderopdrachten, maaltijden bereiden, … De deelnemer ontvangt € 1 bovenop het (equivalent) leefloon voor gepresteerd uur.

Na afloop van deze werkervaring wordt samen met de werkzoekende en een jobcoach van vzw Tot Uw Dienst een vervolgtraject uitgestippeld richting werk of opleiding.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.  De bijdrage vanuit ESF bedraagt 157.200,20 euro. 

Het project beoogt jaarlijkse begeleiding van 60 personen, over een periode van 2 jaar (2017-2018), waarvan minstens 12 trajecten resulteren in een tewerkstelling en 6 trajecten in een beroepsgerichte opleiding. 

Voorwaarden: 

Je bent in begeleiding bij een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis Roeselare, die je aanmeldt als kandidaat voor Doe-Kit. 

Hoe? 

Jouw maatschappelijk werker meldt jou aan als kandidaat voor de leerwerkplaats Doe-Kit, waarna een individueel kennismakingsgesprek met een arbeidstrajectbegeleider volgt. Daarna wordt beslist over de opstart van het werkervaringstraject.

logo's

x
Kan ik je helpen?