RSL4WORK | Integratie van nieuwkomers doorheen werk

Wat? 

RSL4Work begeleidt (kwetsbare) anderstalige nieuwkomers naar werk, terwijl ze Nederlands leren. Een aanpak die vrij uniek is in Europa.

Het project is een samenwerking tussen Welzijnshuis Roeselare, het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werk, VDAB, Tot Uw Dienst vzw, Groep Intro vzw. Het project komt tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds en loopt van 1 oktober 2016 tot 31 december 2019.

Hoe? 

Duurzame integratie door zelfredzaamheid

Dankzij de intensieve en persoonlijke aanpak tijdens het traject, kunnen inburgeraars uiteindelijk op eigen krachten op zoek naar een opleiding, een stage en het vinden van gepast werk. Er is aandacht voor het individu, Nederlands oefenen en het uitbouwen van interculturele netwerken. Zo streven we naar een duurzame integratie in de samenleving.

In 2017 werden werd 42 maatschappelijk kwetsbare personen bereikt door RSL 4 WORK. 38 personen rondden het intensieve begeleidingstraject af met volgende resultaten naar werk: 

 • 22 deelnemers startten een beroepsgerichte opleiding.
 • 13 deelnemers startten een vorm van werkervaring of stage in een bedrijf. 
 • 2 deelnemers waren aan het werk.
 • 1 deelnemer zet stappen om als zelfstandige te beginnen.

In de periode 2018-2019 is er ruimte voor intensieve begeleiding van 100 personen.   

De dienstverlening wordt gratis aangeboden aan nieuwkomers. 

 • Bijdrage vanuit ESF (2018-2019): 52.870,81 euro
 • Bijdrage vanuit Het Vlaams Cofinancieringsfonds (2018-2019):  52.870,81 euro
 • Bijdrage vanuit de Stad (2018-2019): 26.435,40 euro. 
Prijs? 

 

  Regelgeving: 

  x
  Kan ik je helpen?