Sociale tewerkstelling art. 60 § 7 van de OCMW-wet

Wat? 

Wanneer je recht hebt op (equivalent) leefloon, dan kan je jouw toekomstige tewerkstellingskansen verhogen door een tewerkstelling art. 60 § 7 te doorlopen. De doelstelling van deze tewerkstelling is tweeledig:

  • Jou de mogelijkheid geven om werkervaring op te doen, je bij te scholen en arbeidsattitudes te oefenen zodat je jouw kansen op een duurzame tewerkstelling verhoogt.
  • Opbouwen van sociale zekerheidsrechten, waardoor je na een volledig afgeronde tewerkstelling in het kader van art. 60 § 7 (opnieuw) aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering.

De tewerkstelling kan gebeuren binnen het Welzijnshuis Roeselare, het Zorgbedrijf Roeselare, de Stad Roeselare, een vzw, in een privé-onderneming, … Het OCMW is de juridische werkgever en verzorgt het sociaal secretariaat voor de werknemer (lonen, verzekeringen, verlof, …). De tewerkstelling is beperkt in tijd: afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, wordt een contract van 1 tot 2 jaar aangeboden.

Tijdens deze tewerkstelling ontvang je een loon en word je intensief begeleid door een arbeidstrajectbegeleider van het Welzijnshuis. In aanloop van het einde van de tewerkstelling art. 60 § 7 stippelt de arbeidstrajectbegeleider samen met jou een vervolgtraject uit (opleiding, doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, …).

Indien de tewerkstelling wordt gerealiseerd bij een privé-werkgever, dan kan deze werkgever onder bepaalde voorwaarden een toelage ontvangen voor de omkadering en eventuele opleiding van de tewerkgestelde persoon (zgn. omkaderings- en opleidingspremie).

Voorwaarden: 
  • Je ontvangt (equivalent) leefloon en bent in begeleiding bij een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis Roeselare.
  • Je hebt voldoende kennis van de Nederlandse taal (niveau 1.2).
  • Mensen die recht hebben op werken in een Beschutte of Sociale Werkplaats, kunnen geen artikel.60 §7 meer opstarten
Hoe? 
  • Jouw begeleidende maatschappelijk werker van het Welzijnshuis meldt jou aan bij een arbeidstrajectbegeleider in de Werkwinkel in Roeselare. Deze medewerker peilt naar jouw mogelijkheden op vlak van tewerkstelling (ervaring, taalkennis, …). Wanneer blijkt dat een tewerkstelling art. 60§7 een aangewezen traject is, dan wordt jou een vaste arbeidstrajectbegeleider toegewezen.
  • Deze arbeidstrajectbegeleider gaat samen met jou op zoek naar een geschikte tewerkstellingsplaats en ondersteunt jou gedurende deze tewerkstellingsperiode.  Hij begeleidt je nadien ook richting een duurzame tewerkstelling.
x
Kan ik je helpen?