Vlaamse dienstencheques

Wat? 

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee je iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij je thuis. Je kunt dat tegen een voordelig tarief doen omdat de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten bijpast.

Voorwaarden: 

Welke dienstencheques je gebruikt, hangt af van jouw hoofdverblijfplaats. Dat is het adres waarmee je geregistreerd staat in het rijksregister. Als je in Vlaanderen woont, bestel je Vlaamse dienstencheques.

Als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest woont, moet je respectievelijk Brusselse dienstencheques of Waalse dienstencheques gebruiken. Je kunt dus niet kiezen tot welk systeem je behoort, ook niet als je verschillende eigendommen in verschillende regio's hebt.
Sodexo geeft op zijn website ook informatie in het Frans over de Vlaamse dienstencheques.

Waarvoor mag je dienstencheques gebruiken?

Je mag dienstencheques alleen gebruiken voor huishoudhulp bij je thuis:

 • Schoonmaken en ramen lappen.
 • Wassen en strijken.
 • Occasioneel klein naaiwerk.
 • Eten maken.

Huishoudhulp die niet bij je thuis gebeurt, mag je alleen met dienstencheques betalen als het gaat om:

 • Dagelijkse boodschappen voor het huishouden, zoals bij de slager, supermarkt, postkantoor of apotheker.
 • Strijkwerk in een lokaal van het dienstenchequesbedrijf.
 • Vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp. Klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten, opvang van bejaarden mag je niet met dienstencheques betalen.

Het moet ook gaan om hulp in de privésfeer. Je kunt dus niet met dienstencheques betalen voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van jouw praktijk. Ook als je in een serviceflat woont, mag je dienstencheques enkel gebruiken voor huishoudhulp in jouw privé-gedeelte.

Geldigheidsduur
Aangekochte dienstencheques hebben een geldigheidsduur van acht maanden.

 • Bij papieren dienstencheques staat de datum waarop ze vervallen, altijd duidelijk op de cheque vermeld. Controleer altijd de geldigheidsdatum voordat je de dienstencheque invult.
 • Bij online dienstencheques worden de 'oudste' cheques altijd het eerst uitgegeven.
Hoe? 

Schrijf u in bij Sodexo

Als Je het systeem van dienstencheques wilt gebruiken, moet je je inschrijven bij Sodexo. De inschrijving is gratis en kan op twee manieren:

 • Met jouw eID: jouw inschrijving wordt bevestigd binnen 24 uur.
 • Via het onlineformulier: jouw inschrijving wordt bevestigd binnen zeven werkdagen.

Als je ingeschreven bent, ontvang je een gebruikersnummer. Hou dat nummer bij de hand, want je hebt het bij elke bestelling nodig. Bij jouw inschrijving moet je ook kiezen of je wilt werken met:

 • Elektronische dienstencheques.
 • Papieren dienstencheques.

Je moet een keuze maken tussen beide profielen. Je kunt een prestatie alleen betalen met ofwel papieren dienstencheques ofwel elektronische dienstencheques. Je kunt achteraf altijd veranderen van profiel en overstappen van papieren dienstencheques naar elektronische of omgekeerd.

Kies een erkende onderneming
Zodra je ingeschreven bent, neem je contact op met een erkende onderneming in uw buurt. Dat is een commerciële of niet-commerciële (OCMW, vzw, ...) onderneming die door de overheid specifiek erkend is voor het systeem van dienstencheques. Je maakt met dat bedrijf verdere afspraken over welke hulp je wil, het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden.
Je kiest zelf met welke erkende onderneming je in zee wilt gaan. Je kunt ook van onderneming veranderen als je dat wil, afhankelijk van de voorwaarden in het contract dat je met de onderneming hebt afgesloten.

Bestel jouw dienstencheques
Daarna bestelt je jouw dienstencheques door overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer BE41 0017 7246 2610 (nieuw sinds 1 januari 2016).
Je bestelt altijd minimaal 10 dienstencheques en betaalt dus altijd minimaal 90 euro (of 100 euro als je dat jaar al meer dan 400 dienstencheques hebt besteld).
Vermeld jouw gebruikersnummer altijd als gestructureerde mededeling op elke overschrijving of storting. Vermeld in de mededeling niets anders. Let erop dat je het juiste bedrag overschrijft. Als je jouw gebruikersnummer niet vermeldt of een verkeerd bedrag betaalt, wordt het geld automatisch teruggestort op jouw rekening.

Na betaling ontvangt u uw dienstencheques.

 • Elektronische dienstencheques zitten onmiddellijk in jouw elektronische portefeuille. Die elektronische portefeuille kun je raadplegen via jouw Beveiligde Zone. Die Beveiligde Zone is de plaats op de website van Sodexo waar je jouw persoonsgegevens aanpast en jouw dienstencheques beheert. Je ziet er hoeveel dienstencheques je dat jaar al aangekocht hebt en hoeveel cheques je nog beschikbaar hebt om jouw poetshulp te betalen.
 • Papieren dienstencheques ontvang je via de post binnen één week na jouw betaling. Op de papieren dienstencheques staan jouw naam en de uiterste gebruiksdatum van de dienstencheque vermeld.

Bevestig de prestaties en betaal
Na het huishoudelijk werk bevestigt jouw huishoudhulp zijn of haar prestaties.

Elektronische dienstencheques

 • Via een vaste telefoon op het gratis nummer 0800 35 530.
 • Via een mobiele telefoon op het nummer 02 547 54 97 aan zonaal tarief.
 • Via de mobiele app Dienstencheques by Sodexo.

Jouw erkende onderneming verifieert de prestaties die de huishoudhulp doorgeeft ten laatste vijf werkdagen na de prestatie.
Je controleert en bevestigt of betwist de prestatie in jouw Beveiligde Zone binnen de negen werkdagen. Doe je dat niet, dan wordt de prestatie automatisch gevalideerd.

Voor het beheer van jouw elektronische dienstencheques kun je ook de mobiele app ‘Dienstencheques by Sodexo’ gebruiken. Met die app kun je waar en wanneer je dat wil via jouw de prestaties bevestigen die de poetshulp ingegeven heeft. Je kunt er ook jouw dienstencheques-saldo mee raadplegen. Je kunt de app gratis downloaden vanaf de website van Sodexo, waar je ook een instructievideo kunt bekijken.

Papieren dienstencheques
Vul jouw papieren dienstencheque altijd in met donkerblauwe of zwarte inkt. Gebruik geen vloeibare corrector.

 • Vul de datum van de prestatie in.
 • Plaats jouw handtekening.
 • Controleer de geldigheidsdatum.
 • Vink de uitgevoerde prestatie aan.
 • Overhandig de ingevulde dienstencheque aan de werknemer (één dienstencheque per gepresteerd uur).
Prijs? 

Je betaalt als particulier 9 euro per gepresteerd uur. Om jouw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt je één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur. Jouw persoonlijke situatie bepaalt hoeveel dienstencheques u per kalenderjaar kunt bestellen.

 • Als individuele gebruiker mag je maximaal 500 dienstencheques aankopen:
  • 400 cheques tegen 9 euro.
  • en de overige 100 cheques tegen 10 euro.
 • Het maximum voor een gezin (alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres) is 1.000 cheques:
  • 800 cheques tegen 9 euro.
  • en de overige 200 cheques tegen 10 euro.
 • Als eenoudergezin kun je per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro. Je vult daarvoor een verklaring van eer in. Het origineel stuur je op naar Sodexo. De kopie stuur je, samen met gevraagde documenten, op naar de Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • Als persoon met een handicap of als ouder van een kind met een handicap kun je per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.
 • Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen, kunnen per jaar 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.

Ben je zelfstandige? Ben je onlangs bevallen en wil je na jouw bevallingsrust weer aan het werk gaan? Dan heb je via jouw socialeverzekeringsfonds recht op 105 gratis dienstencheques.

Belastingvermindering
De bedragen die je betaalt in de vorm van dienstencheques geven je recht op een belastingvermindering (of belastingkrediet) tot een maximumbedrag van 1.400 euro per persoon en per jaar. Dus zelfs al koop je 500 dienstencheques, je krijgt maar op de eerste 155 dienstencheques (1.400 euro) een belastingvermindering van 30 procent. Voor de eerste 155 dienstencheques betaal je daardoor in werkelijkheid maar 6,30 euro per cheque.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 30 procent krijgen op een aankoopbedrag van maximaal 1.400 euro.

Jaarlijks vanaf 1 april stuurt Sodexo je een fiscaal attest dat je bij jouw belastingaangifte moet voegen.