Energielening

Wat? 

Stad Roeselare wil haar inwoners overtuigen om te investeren in zuinige energie. Daarom biedt ze samen met WVI (de West- Vlaamse Intercommunale) een renteloze energielening aan.

Wijziging vanaf 1 januari 2019.
De WVI biedt een renteloze energielening aan voor mensen die tot een bepaalde doelgroep behoren.

Voorwaarden: 

Welke werken?

Met de energielening kan je werken betalen die een woning energiezuiniger maken:

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Voor wie?

De Vlaamse Energielening is er voor mensen die het financieel moeilijk hebben en tot een bepaalde doelgroep behoren:

 • Mensen die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
 • Mensen die niet tot de eerste categorie behoren, maar die een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14 , geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100)) (Volgens de huidige index bedraagt het jaarlijks bruto gezinsinkomen 15.946,3 euro verhoogd met 2.952,1 euro per persoon ten laste).
 • Mensen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun verwarmingsfactuur te betalen.
 • Mensen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.
 • Beschermde afnemers
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder.


Hoe? 
 • Vul het aanvraagformulier  in en stuur dit op naar de West Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.
Prijs? 
 • Je kan maximaal 15.000 euro lenen op een termijn van 10 jaar.
x
Kan ik je helpen?